3D-FASTIGHETSBILDNING

Tillsammans kan vi skapa livfulla platser genom 3D

Den 1 januari 2004 trädde en ny lagändring i kraft som öppnade dörren till nya möjligheter för mer livfulla platser genom blandade funktioner i stadsrummen. Lagändringen innebar möjligheten att dela upp en byggnad i flera olika fastigheter i så kallad tredimensionell (3D-) fastighetsbildning.

Genom 3D-fastighetsbildning kan nu ytor och volymer som inte tidigare har kunnat användas, bland annat i städernas tätare delar, nu övervägas för strategiska byggnadsprojekt. Fastighetsbolagens existerande byggnadsbestånd kan i princip "omprogrammeras" med hjälp av nya metoder och processer och det kan ges ökat värde genom ny indelning, nytt ägande och ny förvaltning av fastigheterna.

Tanken och avsikten med den nya 3D-lagen är att ge stadsbyggandets aktörer utvidgade möjligheter att förvalta, finansiera och genomföra komplexa byggnadsprojekt och förnya stadens byggnadsbestånd.

ICA Fastigheters möjligheter med 3D-fastighetsbildning

Olika företag är bra på olika saker. Inom ICA Fastigheter har vi lång erfarenhet av hur handeln samspelar med staden och dess invånare och vår kompetens är kommersiella och offentliga ytor i kombination med vår starka hyresgäst ICA-butiken. När städer och urbana stadsdelar växer och utvecklas blir det allt viktigare med en bra mix av kommersiellt utbud som finns där människorna bor, lever och verkar.

För oss på ICA Fastigheter ser vi goda möjligheter att i samarbete med kommuner och andra fastighetsägare tillsammans ta ansvar för att skapa attraktiva och livfulla platser genom just 3D- fastigheter vilket ger följande fördelar:        

  • Långsiktig ägare till handelsdelen som bidrar till livfullare och tryggare platser.
  • Stark finansiell aktör som möjliggör genomförande
  • Kunskap om handel ger bättre förutsättningar för starkare flöden av människor
  • Blandning av funktioner skapar attraktivare stad
  • ICA kan äga en bottenvåning i en bostadsfastighet och därmed undvika oäkta bostadsrättsföreningar
  • Effektivare och riktad förvaltning av de ingående fastigheterna

 

Exempel där ICA Fastigheter har genomfört 3D-fastighetsbildning

Butik, stadshus och bibliotek i Huskvarna

ICA-butik, apotek, bibliotek och kontor i smart 3D-lösning i gemensamt projekt med Jönköpings kommun.

Läs mer om Huskvarna

Butik och studentlyor i Växjös Campus

Tillsammans med Växjö kommun har vi byggt ICA-butik, apotek och kontor vid Linnéuniversitetet på Teleborg.

Läs mer om Växjö

Från verkstad och bilar till butik och bostäder

Centralt belägen i Enköping ligger en lättindustrifastighet där vi byggt en ICA-butik och ett bostadskvarter i 3D lösning.

Läs mer om Enköping

Cementindustrin ger plats åt ny stad i staden

Limhamns sjöstad växer. Här har vi utvecklat vi en ICA-butik och bostäder i 3D-lösning med havsnära läge.

Läs mer om Limhamn

Och här är vi på god väg

Hållbart stadskvarter i Brunnshög, Lund

Hållbarhet på riktigt i Lund genom ny stadsdel i Brunnshög med ICA-butik i 3D-lösning.

Läs mer om Brunnshög

Årsta blir ny stadsdel i Stockholm

Vårt stadskvarter ska ha cirka 200 lägenheter ovanpå en ICA-butik i en 3D-lösning mitt i nya staden.

Läs mer om Årsta

Från lättindustri till urban blandstad i Häggvik

I Häggvik planerar vi för cirka nio hundra nya bostäder på nuvarande fastighet där ICA Maxi finns idag.

Läs mer om Södra Häggvik

Butik och bostäder knyter ihop ön Sanden till staden

I Vänersborgs vill kommunen utveckla ön Sanden till en del av centrum med bostäder, lokal handel och kontor.

Läs mer om Vänersborg
Dela