STADSUTVECKLING

Den goda jorden som grund till ekosystemet

I centrala Brunnshög pågår utvecklingen av det moderna och hållbara blandstadskvarteret Bona Terra, med ICA-butiken som den naturliga och livfulla mötesplatsen.

Vår vision om kvarteret Bona Terra, Brunnshög

ICA Fastigheter utvecklar i Brunnshög nära Lund, ett helt nytt urbant kvarter på 23 000 kvadratmeter som ska innefatta en ICA Kvantum-butik, Apotek Hjärtat, Systembolag, Friskis&Svettis, bostäder och service. Förslaget är anpassat efter kommunens framtida visioner för centrala Brunnshög. Här vill vi skapa känslan av ett modernt stadsmässigt blandstadskvarter, nära stadsparker, natur och spårväg med ett fokus på människorna som lever och bor här. 

Spännande dagligvarubutik med saluhallskänsla

ICA Kvantum Brunnshög ska bli en inspirerande butik på 3 000 kvadratmeter med fokus på både ekologisk och lokalproducerad mat för det moderna livet i Lund. Begreppet härodlat blir verklighet tack vare den synliga vertikala butiksodling som kommer att generera färsk sallad och örter hela året. Kunden ska ges en känsla av saluhall innanför den glasade entrén och mötas av en inspirerande frukt- och gröntavdelning samt ett brett sortiment av fisk, kött, ost och chark med fokus på lokala delikatesser.  

För att underlätta vardagspusslet kommer ICA Kvantum Brunnshög ha generösa öppettider samt erbjuda färdiga måltidslösningar och online via plock i butik med hemleverans. Handlare blir Jörgen Fors.

Kvarteret med matbutiken som nav

I vårt kvarter kommer alla vara välkomna! Utöver kommersiella lokaler byggs även 258 hyreslägenheter i ovanliggande våningsplan. Det blir bostäder stora som mindre storlekar som attraherar unga, studenter och forskare men även lägenheter för barnfamiljer och kompislägenheter.

På bostadsfastighetens upphöjda innergård med orangeri, uteplatser och utrymmen för både grill och lekplats, finns rum för gemenskap över åldersgränserna, samt rum för lek och lärande.  

Vi skapar sociala platser kring våra butiker

Kring kvarteret Bona Terra vill vi skapa en social mötesplats med vår ICA-butik som nav för god mat och service och hälsa för de människor bor, trivs och verkar här. En urban plats där kvalitéer som det torget, spårvägsstationen och den nya stadsparken Nobelparken finnst tätt intill. ICA är en stark aktör som gemensamt med kommuner och rätt partners kan skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

Ett kvarter med flera fastigheter

Fastigheten kommer efter färdigställande klyvas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter förvärvar den blivande bostadsfastigheten och tillträder vid färdigställandet av de 258 hyresbostäderna.  

Byggstart skedde i maj 2022 under festliga former då Lunda profilen Måns Nilsson hjälpte till med första spadtagsceremonin. Preliminärt färdigställande till våren 2025. När stadsdelen Brunnshög är färdigbyggt kommer 40 000 personer att bo eller ha sin arbetsplats här.

FAKTA BONA TERRA - Handelskvarteret i centrala Brunnshög

ORT: Brunnshög, Lund
YTA: Hela kvarterets yta är cirka 23 000 kvadratmeter
INNEHÅLL: En 3D-fastighetet med kommersiell bottenvåning med hyresgästerna ICA-Kvantum, Apotek Hjärtat, Systembolaget, Friskis& Svettis, restaurang och café samt annan service
BUTIKSYTA ICA-butiken: 3 000 kvadrat meter 
ICA HANDLARE: Jörgen Fors
MILJÖPROFIL: Miljöbyggnad silver 
BYGGSTART: Byggstart 12 maj 2022
INVIGNING: Planerat till våren 2025
FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB för hela den kommersiella fastigheten. Lansa Fastigheter för den ovanliggande bostadsdelen. 

Läs mer: 

GODA GRANNARS PROJEKT:  Serneke, Lansa, Kärnhem och Resona
Brunnshög enligt Lunds kommun: https://lund.se/brunnshog

I centrala Brunnshög planerar vi för vår blandstadskvarter på 23 000 kvadratmeter. Här skapar vi en plats för bostäder, mat, dryck och hälsa med spårväg och stadspark i nära anslutning. Illustration: Fojab  

 

Hela stadsdelen Brunnshög består av olika delar som bebyggs i etapper. Södra Brunnshög är redan inflyttat och klart. Nu utvecklas centrala Brunnshög, även kallat Brunnshög C som även innefattar spårvägsstationen och de mer kommersiella kvarteren. 

Flygbild över vårt byggprojekt Bona Terra mars 2023. Här syns tydligt kopplingen till det som blir samlingsplatsen Stora torget till vänster i bild, samt närheten till spårvägsstationen och även Nobelparken på andra sidan spåret.  

Nyfiken på hur spadtaget gick till?

Framtiden ligger i Brunnshög

Här förvandlas 2 550 000 kvm tidigare obebyggd mark till en levande stadsdel med hållbarhet som ledstjärna. Läs mer om hur det går till. 

Hållbarhet i Brunnshög

I framtidens stad ställs helt andra krav på hållbarhet än idag. Lunds kommun har som ambition att Brunnshög ska vara ett europeiskt föredöme; en pionjär som står längst fram i utvecklingen.

Läs mer om hållbarhet i Brunnshög

Vad byggs i centrala Brunnshög?

ICA Fastigheters projekt ligger i centrala Brunnshög – stadsdelens nav och kärna. Här finns det stora torget med A-lägen för handelsetableringar och service samt stadsdelens ovalformade park, Nobelparken.

Läs mer om centrala Brunnshög

Ta spårvägen till Brunnshög

Främsta transportmedlet till Brunnshög blir spårvägen mellan Lund C och ESS, som är en satsning på framtidens kollektivtrafik, där Lund är först ut i vågen av nya svenska spårvägsstäder.

Läs mer om spårvägen till Brunnshög

Projektkalender Brunnshög

FILM

Framtiden ligger i Brunnshög

Alla pratar om en smartare och mer hållbar framtid. I Brunnshög skapas den. Och den skapas runt människorna som ska bo och verka där, med deras framtida behov i fokus. Se filmen om hur Lunds kommun vill att Brunnshög ska upplevas i framtiden.

Se filmen
    Dela