STADSBYGGNADSPROJEKT

Stadskvarter i Årsta

På Årstafältet i Stockholm planeras en helt ny stadsdel där blandad bebyggelse tillsammans med nya verksamheter ska ge rum för framtiden. En betydande del av det idag gröna Årstafältet bevaras och byggs om till en stor anlagd park med plats för möten genom lek, idrott och sociala aktiviteter.

ICA-butik och bostäder i 3D-fastighetslösning

Tack vare en bytesaffär har ICA Fastigheter säkrat ett bra butiksläge i de centrala delarna av det nya samhället. Vår plan är att skapa ett ICA-kvarter med en modern och lokalorienterad ICA-butik i bottenvåningen. I vårt kvarter planerar vi dessutom att bygga cirka 300 lägenheter ovanpå butiken i en 3D-lösning. Butiken blir en naturlig mötesplats för de boende som får ett brett utbud av livsmedel och kompletterande handel och service. För bostadsdelen driver vi ett bostadsprojekt ihop med Nordr i ett JV. 

Etapp 2 Södra: handel, bostäder, stadsdelstorg och förskola

Planeringen och byggandet sker i olika etapper där ett stort antal byggherrar kommer att delta i byggandet av bostäderna. Etapp 2 södra, där vår fastighet ingår, har det mest centrala läget på Årstafältet. Etappen är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar.

Detaljplanen innehåller förslag på fem nya kvarter med cirka 743 lägenheter, förskola, lokaler för service och handel, där vår ICA-butik bidrar med ett livsmedelsutbud till platsen. Utanför ICA-butiken, mitt i området, planeras ett livfullt stadsdelstorg där verksamheter kan spilla ut och vara en social och aktiv del av nya stadsdelen. Torget är även tänkt att fungera som entré till den stora parken. Den övergripande tidplanen enligt Stockholms stad för byggandet i etappen är just nu mellan 2025-2031.

En plats för överraskningar och omväxling

Stockholms stads vision för Årstafältet innebär en plats för möten – mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Det ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara. Visionen ligger helt i linje med ICA Fastigheters ambition att skapa platser där människor trivs, lever och verkar.

Stockholms mest expansiva bostadsprojekt

Projektet är ett av Stockholms mest expansiva bostadsprojekt ska totalt innehålla 6 000 lägenheter och byggas för 15 000 invånare. Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre. Stockholms stad ansvarar även för att bygga ut parken samt alla gator och torg. Hela utbyggnaden av fältet beräknas ta 15-20 år.   

 

Projektkalender stadskvarter i Årsta

TRE DIMENSIONELL FASTIGHETSBILDNING

Tillsammans kan vi skapa livfulla platser genom 3D

Större blandning av funktioner i en attraktivare stad blir möjlig tack vare Tre dimensionell fastighetsbildning. En form som ger både möjlighet till samarbete mellan fastighetsägare och en mer livfull plats att bo, leva och verka vid länge.

Så tänker vi kring 3D

Fakta Årsta

Framtidens nya stadsdel i Stockholmsområdet

FAstighet: Postgården 1

Ort: Årstafältet, södra Stockholm

Kommun: Stockholms kommun

Innehåll: Ett kvarter med en modern och lokalorienterad ICA-butik i bottenvåningen. I vårt kvarter planerar vi dessutom att bygga cirka 300 lägenheter ovanpå butiken i en 3D lösning.

Tomtyta: 6100 kvm

Miljlöprofil: Miljöbyggnad silver eller guld 

Arkitekt: Arrhov Frick arkitektkontor

Teknikkonsult: WSP

Fastighetsägare: ICA Fastigheter AB för ICA-butiken i en 3D-fastighetslösning

Läs mer: Denna projektsida uppdateras löpande. Du kan även hitta information om projektet på länken: Stockholms Stads hemsida 

Visa hela informationen Dölj informationen

Innergård ICA-kvarteret

    Dela