17 juni 2021

ICA Fastigheter bygger Maxi ICA Stormarknad i Åkersberga

ICA Fastigheter bygger en Maxi ICA Stormarknad, Apotek Hjärtat och Min doktor i Åkersberga. Fastigheten byggs helt i trä, med solceller, sedumtak och geoenergi och uppfyller kriterierna för Miljöbyggnad Guld. Det blir ICA Fastigheters mest hållbara butiksprojekt hittills.

2 juni 2021

ICA Fastigheter avyttrar tre butiksfastigheter

ICA Fastigheter säljer tre butiksfastigheter till Cibus Nordic Real Estate AB. Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till drygt 3 400 kvadratmeter med ICA som hyresgäst.

20 maj 2021

ICA Fastigheter miljöcertifierar alla befintliga byggnader

ICA Fastigheter har fattat ett strategiskt beslut att miljöcertifiera alla byggnader – både de befintliga och de nybyggda.

7 maj 2021

Nu står e-handelslagret i Brunna klart

Tidigare i veckan kunde ICA Fastigheter lämna över nycklarna till det färdigställda e-handelslagret i Brunna, till ICA Sverige.

28 april 2021

Gemensam satsning för att utveckla Berga centrum i Linköping

Under en pressträff den 28 april presenterade fyra fastighetsbolag sin vision om att utveckla Berga stadsdelscentrum till en attraktivare stadsdel att bo verka och leva i.

22 april 2021

Sollentuna kommun höll digitalt informationsmöte om nya stadsdelen Södra Häggvik

Under april 2021 pågår ett samråd för ny detaljplan som berör fastigheterna Städet 1 och Stinsen 2 i Häggvik. 21 april bjöd Sollentuna kommun in till informationsmöte för att ge allmänheten chans att ställa frågor om den nya stadsdelen.

7 april 2021

ICA Fastigheter ingår samarbete för att utveckla hållbart blandstadskvarter i Lund

I Brunnshög i Lund utvecklar ICA Fastigheter ett helt nytt kvarter om cirka 20 000 kvadratmeter som bland annat ska innehålla en ICA-butik och 258 hyreslägenheter. ICA Fastigheter har tecknat ett projekteringsavtal med Serneke Sverige, samt en avsiktsförklaring med Lansa Fastigheter om ett framtida förvärv av bostäderna.

31 mars 2021

ICA Fastigheter utvecklar stadskvarter i Enköping

ICA Fastigheter utvecklar ett stadskvarter med en ICA Supermarket samt 52 lägenheter vid Doktor Westerlunds gata i centrala Enköping. Bostäderna ovan ICA-butiken utvecklas i en gemensam entreprenad med Magnolia Bostad, som kommer att äga bostäderna genom en tredimensionell fastighetsbildning.

Dela