OM ICA FASTIGHETER

Vi skapar platser där människor lever och verkar

För oss är fastigheter i sig inte det viktigaste. Utan det är livet i och omkring dem. Däremot är fastigheter vår utgångspunkt när vi skapar nya och bättre förutsättningar för det goda livet. Med det synsättet, kan vi göra skillnad för våra kunder.

Med mat och måltider som en given utgångspunkt sedan 1917

ICAs historia går tillbaka till 1917. Vi har alltid varit navet i byn, i samhället och i den växande staden. För oss går handel och stadsutveckling hand i hand. I en tid när människors intressen och vanor ändras har ICA följt eller lett utvecklingen. Framförallt när det kommer till livsmedel och att ta ett samhällsansvar.​

Med vårt starka varumärke som grund, har vi på ICA en unik möjlighet att skapa attraktiva hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Idag ser vi att handeln fortfarande är det naturliga navet i stadsbyggandet och varje plats har sina specifika förutsättningar. Vi arbetar aktivt tillsammans med kommuner och samarbetspartners för att tillsammans utveckla och skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse, ofta i 3D-fastighetsbildning eller i vissa fall genom JVn.
 

Vår uppgift och affärsidé

Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. ICA Fastigheter är en långsiktig samhällsbyggare med affärsidé att äga, utveckla och förvalta socialt trygga och hållbara platser där människor bor, lever och verkar. Det är platser med alltifrån vård, bostäder, bibliotek, och kommersiell handel – alltid med ICA-butiken i centrum. ​ 

För ICA Fastigheter är inte själva fastigheten det viktigaste – det är livet i och runt omkring. Handel och bostäder skapar förutsättningar för ett folkliv som också bidrar till ökad trygghet. Genom att bygga attraktiva och urbana miljöer där människor vill bo och vistas skapar vi långsiktiga värden i både nya och befintliga områden. Nu och framöver. 

 

FILM

Handeln bygger staden - staden bygger handeln

Genom vår stadsbyggnadsstrategi tar vi ansvar för att skapa platser där människor bor, lever och verkar med alltifrån vård, bostäder, bibliotek, och kommersiell handel – alltid med ICA-butiken i centrum.

ICA 100 ÅR

Den omöjliga idén: en start-up historia

När han var 34 år fick han nog av branschens dynamik och strukturer. Så han startade ett eget företag, med ett upplägg som gick på tvärs mot allt som fanns – och som i slutändan förändrade hela branschen. Hade han levt idag hade tidningarna kallat honom ”disruptiv” och analyserat hans idé jämte Spotify, Klarna och iZettle. Men för 100 år sedan pratade man inte om ”start-ups”, ”entreprenörskap” eller ”grit”. Ändå är det precis de ord vi idag skulle använda om Hakon Swenson, mannen bakom ICA-idén.

Läs mer om den omöjliga idén

FILM

Hur funkar ICA-idén?

En snillrik idé! ICA-handlaren äger och driver sin egen butik men har också valt att frivilligt samarbeta med andra utifrån viljan att bygga och ta ansvar för ett gemensamt varumärke. Därmed bygger ICA på en idé om att kombinera det bästa av två världar – lokalt entreprenörskap och stordriftsfördelar. Med intern konkurrens och samverkan i balans uppstår en unik kraft som skapar ständig utveckling. Fria handlare i samverkan är den affärsmodell som ICA har arbetat efter i Sverige sedan 1917.

OM ICA FASTIGHETER

Vår vision

Alla bolag inom ICA Gruppen delar samma vision: Vi ska göra varje dag lite enklare

Läs mer om ICA Gruppens vision och mission

OM ICA FASTIGHETER

Vårt uppdrag

ICA Fastigheter stödjer ICAs kärnverksamhet genom att förse ICA Gruppen med strategiska lokaler i både egenägda samt hyrda fastigheter.

Läs om våra projekt

FILM

Vår vision - vi ska göra varje dag lite enklare

Vår vision är långsiktig. Den fångar det vi vill åstadkomma, ger riktning åt och skapar engagemang i vårt dagliga arbete. Den tydliggör vår viktiga roll i det samtida och framtida samhället. Vår inställning är att allt kan utvecklas och förfinas varje dag, i stort och smått. För vi vet att den som förenklar och förbättrar leder utvecklingen.

Dela