Hållbarhet

  Vi skapar långsiktiga, hållbara platser där människor bor, lever och verkar. Vi möter människors önskemål om boende, social trygghet och service och Vi skräddarsyr byggandet så att det passar platsens unika förutsättningar.

  VI SKAPAR HÅLLBARA PLATSER

  Vi på ICA vill skapa attraktiva hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Tillsammans med kommuner och rätt partners kan vi på ICA Fastigheter skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

  För att konkretisera och förtydliga vårt arbete mot en hållbar plats, har ICA tagit fram en plattform med de fem delar som vi aktivt jobbar med; lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet, som vi kallar "För en god morgondag"

  Lokalt

  Vi ska skapa levande miljöer och aktiva platser anpassade efter lokala behov och förutsättningar

  Miljö

  Klimatneutralitet - vi ska minska vår klimatpåverkan mest möjligt och kompensera för kvarstående klimatpåverkan så att vi uppnår en klimatneutral verksamhet 2020. 

  Resurseffektivitet - vi ska tänka nytt för att bli allt mer resurseffektiva över tid.  Vi ska reducera förbrukning, spill, avfall och underhållsmaterial.

  Minskad miljöpåverkan - vi ska minska vår påverkan på miljön genom sunda materialval, markhantering samt goda metoder i produktion och förvaltning.

  Hälsa

  Vi utformar platser som stimulerar till hälsosam livsstil och fysisk aktivitet. Vi ska ha en god arbetsmiljö

  Mångfald

  Vi ska bidra till ett mer inkluderande samhälle.

  Kvalitet

  Vi utvecklar, bygger och förvaltar våra fastigheter med god kvalitet. Våra projekt, fastigheter och platser ska vara trygga och tillgängliga. Vi står för ett ansvarsfullt företagande.

  film

  Vi bygger stadsnära med människan i fokus

  Mer än bara en låda på åkern.

  Vi på ICA Fastigheter skapar platser där männsikor bor lever och verkar. Alltid med ICA-butiken i centrum. Vi möter människors önskemål om boende, social trygghet och service. Vi skräddarsyr byggandet så att det passar platsens unika förutsättningar. 

  nyheter

  20 februari 2018

  ASLLANI COURT SKA FRÄMJA INTEGRATION OCH MÅNGFALD I SVERIGE

  Fotbollsplanen uppkallad efter Vimmerbytjejen och landslagsstjärnan Kosovare Asllani, ska få fler tjejer med invandrarbakgrund att börja idrotta och träffa nya bekantskaper. ICA Fastigheter projektleder bygget som beräknas vara klart någon gång under sommaren 2018.

  31 januari 2018

  DIGITAL INNOVATION FÖR EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA BYGGNADER

  CA Fastigheter lägger grunden till framtidens hållbara byggnader med hjälp av digital innovation. Tillsammans med programvaruföretaget Nuuka initierar ICA Fastigheter ett pilotprojekt med syfte att övervaka, analysera och förbättra energieffektiviteten i byggnaderna.

  5 juni 2017

  ICA FASTIGHETER CERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001:2015

  UNDER MAJ 2017 genomfördes en revision av vår miljöledning med gott resultat. ICA Fastigheter är därmed certifierade enligt ISO 14001:2015.

  Energimedvetna ICA-handlare spar energi och pengar!

  Hur energieffektiv är din butik?

  Tack vare mer moderna och energismarta installationer har ICA-butikernas elenergiutveckling varit positiv de senaste åren, men det finns fortfarande mycket energi och pengar kvar att spara. Vart tar energin i butiken vägen? Är det en rimlig förbrukning eller kan din butik spara energi och i så fall, hur mycket? 

  Ladda ned broschyren som pdf

  Visa hela informationen Dölj informationen

  hållbarhetsbroschyr

  Har du frågor? Kontakta oss gärna:

  Dela