FÖR EN GOD MORGONDAG

Vi skapar hållbara platser

Vi på ICA vill skapa attraktiva hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Tillsammans med kommuner och rätt partners kan vi på ICA Fastigheter skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

En enkel och hållbar vardag

ICA Fastigheter har ett långsiktigt engagemang som fastighetsägare. Vårt lokala entreprenörskap runtom i Sverige och ett genuint hållbarhetsarbete i grunden, ger oss möjlighet att vara med och påverka så att vårt samhälle utvecklas ekonomiskt hållbart på riktigt – nationellt, regionalt och lokalt.

ICA Fastigheter vill utveckla gröna, hälsosamma och trygga samhällen med byggnader där människor möts och sociala sammanhang skapas. Samhällen och byggnader behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara.

För ICA Fastigheter är inte själva fastigheten det viktigaste – det är livet i och runt omkring. Genom att bygga attraktiva och urbana miljöer där människor vill bo och vistas, skapar vi långsiktiga värden och bidrar till den sociala hållbarheten i både nya och befintliga områden.

Hållbarhet är ett affärskritiskt område för ICA Fastigheter. På ICA utgår vi från en plattform med fem olika delar som vi aktivt jobbar med och kallar "För en god morgondag". 

HÅLLBARHET

Hållbarhetsredovisning 2021

I ICA Fastigheter första hållbarhetsredovisning presenterar vi det hållbarhetsarbete som vi genomfört under 2021. Med vår hållbarhetsredovisning får vi en överblick över hur vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling och hur vår påverkan på omvärlden ser ut över tid.

Läs rapporten här

HÅLLBARHET

För en god morgondag. Varje dag.

Alla kan göra något för en god morgondag. Framförallt vi. Varje vecka träffar vi 16 miljoner kunder i butikerna och apoteken där vi arbetar för att göra människors dag lite enklare.För att nå våra mål jobbar vi aktivt och långsiktigt inom områdena lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet.

Läs mer om initativet en god morgondag

Några av våra hållbarhetsinitiativ

Geoenergi - underjordiska krafter i ICA-butikerna

100 procent förnybar värme och kyla till våra butiksfastigheter. Hållbart och kostnadseffektivt.

Så fungerar geoenergi

Träbyggnader och materialval i våra nybyggnadsprojekt

Vi väljer gärna trä tillsammans med andra hållbara material i våra nybyggnadsprojekt, så här tänker vi då.

Läs mer om trä som material

Vi laddar Sverige – laddstolpar vid ICA-butiken

Idag finns 125 laddstolpar vid 39 av våra butiksfastigheter, i samarbete med E.ON. Det kommer bli fler.

Läs mer om våra laddstolpar

Beslut om nytt certifieringssystem

ICA Fastigheter har fattat beslut om nya certifieringssystem för våra fastigheter.

Det här är våra certifieringar

HÄLSA

Så vill vi inspirera till hållbara val

Att tänka på vad man bör och inte bör äta är bra för din hälsa, men det är att röra på sig också. Hur tar du dig till matbutiken? På ICA Fastigheter vill vi uppmuntra våra besökare att ta den hälsosamma vägen.

Läs hur vi vill inspirera till hälsosamma val
Dela