FÖR EN GOD MORGONDAG

Vi skapar hållbara platser

Vi på ICA vill skapa attraktiva hållbara platser och destinationer där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Tillsammans med kommuner och rätt partners kan vi på ICA Fastigheter skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse.

En enkel och hållbar vardag

ICA Fastigheter har ett långsiktigt engagemang som fastighetsägare. Vårt lokala entreprenörskap runtom i Sverige och ett genuint hållbarhetsarbete i grunden, ger oss möjlighet att vara med och påverka så att vårt samhälle utvecklas ekonomiskt hållbart på riktigt – nationellt, regionalt och lokalt.

ICA Fastigheter vill utveckla gröna, hälsosamma och trygga samhällen med byggnader där människor möts och sociala sammanhang skapas. Samhällen och byggnader behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara.

För ICA Fastigheter är inte själva fastigheten det viktigaste – det är livet i och runt omkring. Genom att bygga attraktiva och urbana miljöer där människor vill bo och vistas, skapar vi långsiktiga värden och bidrar till den sociala hållbarheten i både nya och befintliga områden.

Hållbarhet är ett affärskritiskt område för ICA Fastigheter. På ICA utgår vi från en plattform med fem olika delar som vi aktivt jobbar med och kallar "För en god morgondag". 

NYHET

Uppdaterad hållbarhetsstrategi

När klimat- och hållbarhetsfrågorna tar en allt större plats vid beslutsborden, har vi intensivt arbetat med att förnya vår hållbarhetsstrategi på ICA Fastigheter. Sedan 2017 har vi förankrat oss i en hållbarhetsstrategi, och med omvärldens snabba förändringar har också våra ambitioner utvecklats.

Läs mer

HÅLLBARHET

ICA Fastigheter hållbarhetsrapport

Nu har vi släppt vår hållbarhetsrapport för 2023 där vi presenterar det hållbarhetsarbete som vi genomfört under föregående år. Ladda ned den här.

Läs och ladda ned rapporten här

ICAs Hundparkeringar

Träffa våra minsta hyresgäster

Vi har tagit fram en lösning till ICA-handlare som vill göra det enklare för hundägare att tryggt och säkert lämna sin hund under tiden de handlar.

Läs mer om vår hundparkering

HÅLLBARHET

För en god morgondag. Varje dag.

Alla kan göra något för en god morgondag. Framförallt vi. Varje vecka träffar vi 16 miljoner kunder i butikerna och apoteken där vi arbetar för att göra människors dag lite enklare.För att nå våra mål jobbar vi aktivt och långsiktigt inom områdena lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet.

Läs mer om initativet en god morgondag

Några av våra hållbarhetsinitiativ

Geoenergi - underjordiska krafter i ICA-butikerna

100 procent förnybar värme och kyla till våra butiksfastigheter. Hållbart och kostnadseffektivt.

Så fungerar geoenergi

Träbyggnader och materialval i våra nybyggnadsprojekt

Vi väljer gärna trä tillsammans med andra hållbara material i våra nybyggnadsprojekt, så här tänker vi då.

Läs mer om trä som material

Vi laddar Sverige – laddstolpar vid ICA-butiken

Idag finns 628 laddstolpar vid 76 av våra butiksfastigheter, i samarbete med olika samarbetspartners och det kommer bli fler.

Läs mer om våra laddstolpar

Beslut om nytt certifieringssystem

ICA Fastigheter har fattat beslut om nya certifieringssystem för våra fastigheter.

Det här är våra certifieringar

Kontakt

Om du vill prata mer om hållbarhet kan vi gärna ta ta ett möte!

Dela