HÅLLBARHET

Projekt för geotermisk lösning tillsammans med restvärme och kyla i ICAs butiksmiljö

En livsmedelsbutik är en komplex temperaturmässigt miljö. Kylmaskinerna läcker ut en del kyla i kundutrymmet, vilket måste hanteras med värmd luft, samtidigt som de avger värme i sitt arbete att kyla maten, värme som kan utnyttjas för uppvärmning. Sedan en tid har ICA Fastigheter ett projekt kring inomhusmiljö för nya butiker med syfte att dra nytta av både värmen och kylan på ett smartare sätt samt att kombinera det med en hållbar geotermisk lösning.

Färskvarorna ska vara kylda för att klara sin hållbarhet, medan kundutrymmet ska vara varmt och komfortabelt för besökarna att vistas i. För att komplicera butiksmiljön ytterligare läcker kylmaskinerna ut en del kyla i kundutrymmet, vilket måste hanteras med värmd luft. Samtidigt som kylmaskinerna avger värme i sitt arbete att kyla maten, värme som kan utnyttjas för uppvärmning. För att dra nytta av både värmen och kylan på ett smartare sätt har ICA Fastigheter sedan en tid ett projekt kring inomhusmiljö för nya butiker.

ICA Maxi Bålsta och ICA Supermarket Lindvallen är under uppbyggnad och del i ett projekt att hitta nya lösningar för värme och kyla. ICA Fastigheter har under butikernas projektering noga tänkt till hur butikens värme och kyla på bästa sätt kan genereras eller ledas om och användas på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.

Sedan tidigare drivs redan ICA Nära i Lindbacken, ICA Kvantum i Hammarö, ICA Maxi Moraberg, ICA Maxi Stenhagen och ICA Kvantum Trosa till stor del av geoenergi. 

Den huvudsakliga uppvärmningen sker genom återanvändning av kondensorvärmen från kyl- och frys kompressorerna samt en geoenergianläggning.

Bergvärme en förnybar energikälla

Geoenergianläggningen är ett förnyelsebart system bestående av tre stycken cirka 150 meter djupa borrhål i marken, så kallad bergvärme. Systemet är passivt där värme tas upp ur marken och nyttjas som värmekälla till en värmepump. Marken återladdas därefter passivt från omgivningen, som en stor solfångare. Systemet är slutet och kräver minimalt med underhåll.

Genom ett sinnrikt system kan borrhålen även nyttjas för komfortkyla av lokalerna, genom så kallad frikyla, vilken erhålls nästan gratis från berget samtidigt som borrhålen återladdas med värme.  Frikylan kan tas upp utan kompressordrift vilket gör den enormt kostnadseffektiv och miljöanpassad. I fastigheterna ska frikylan även användas för att stöda livsmedelskylan och göra den effektivare.

Med värmen från livsmedelskylan tillsammans med bergvärmen blir butikernas behov av elpanna för spetsvärme under kalla dagar nästintill minimal. Under varma sommardagar hålls elförbrukningen nere för komfortkyla samt livsmedelskylan genom att nyttja frikylan i borrhålen. Sammantaget ger detta en energibesparing per butik på cirka 30 000 k Wh/år, vilket motsvarar cirka sex normalvillors förbrukning av hushållsel per år.

Läs också: Underjordiska krafter gör skillnad hos ICA Maxi Stenhagen i Uppsala

Dela