HÅLLBARHET

Underjordiska krafter gör skillnad hos ICA Maxi Stenhagen i Uppsala

Tjugo borrhål 225 meter ner i marken ska spara energi motsvarande 110 villors förbrukning per år hos ICA Maxi Stenhagen i Uppsala. ICA-butiken nyttjas som energicentral och förser hela Stenhagen Köpcentrum och alla hyresgäster med energi. Ett tekniskt avancerat långtidslager sparas sommarvärmen till vintern och vinterkylan till sommaren.

Den nya geoenergianläggningen i Stenhagen i Uppsala invigdes i mars och gör att ICA Maxi-butiken producerar all sin värme och kyla lokalt, och att ICA-butiken nyttjas som energicentral för hela Stenhagen köpcentrum och alla hyresgäster. Fjärrvärmen har ersatts till förmån för geoenergi som är förnybar eftersom den tar tillvara på solenergi som lagrats i de tjugo borrhålen 225 meter i marken.

– Anläggningen gör att butiken inte längre använder någon köpt värme samt att man reducerar elförbrukning med 15 procent. Det innebär en minskning av värmeförbrukning motsvande 45 villor och en sänkning av elförbrukningen motsvarande 110 normalstora villor per år, säger Per-Erik Jansson, driftstrateg kyla/vvs på ICA Fastigheter.

Ovanlig långtidslagring av värme och kyla via ”termos”

Under sommaren nyttjas borrhålen för att ge kyla till köpcentrumet och butikens kylningsprocess av livsmedel. Värmen lagras i marken för att sedan tas upp under vintern.     

- Vi har en speciell konfiguration av olika borrhål som gör att vi får en termoslikande effekt i lagring av både kyla och värme. Det här är en lösning som gör att vi kan lagra väldigt stora mängder kyla och värme och göra det mycket längre än en traditionell geoenergianläggning, säger Per-Erik Jansson, driftstrateg kyla/vvs på ICA Fastigheter.

 På ICA pågår ständigt arbete på ICA för att minska energiförbrukningen och ICA har som mål att vara klimatneutrala 2020. Geoenergianläggningar vid ICAs butiker är en del i detta. 

– Vi har lagt tid och stora resurser på att hitta den mest effektiva tekniken för ett mer hållbart användande av jordens resurser genom den här anläggningen, fortsätter Per-Erik.

Inga klimatpåverkande köldmedier

Hjärtat i anläggningen är något som Per-Erik är stolt över – energicentralen. Vanligtvis består geoenergianläggningar av flera olika typer av system som genererar olika typer av energi.

ICA Maxis anläggning består av ett enda integrerat system som klarar att leverera alltifrån den kyla som används för att få en behaglig innetemperatur, kylengergi till kyldiskarna, frysenergi till frysdiskarna och värmeenergi. ICA-butiken förser också hela köpcentrumet med energi där livsmedelskylan integrerar geoanläggning med värme- och kyllagring.

– Tack vare att allt är integrerat får butiken en maximal resurshållning av energi som gör att fastigheten och butiksverksamheten kan dra fördelar av varandra. Dessutom finns inga syntetiska klimatpåverkande köldmedier – hela anläggningen har 100 procent naturliga köldmedier, säger Per-Erik. 

 

 

Läs mer om våra energisystem

Dela