Hållbarhet | 5 december 2018

ICA Maxi Barkarbystaden satsar på solkrafter

En 2 800 kvadratmeter stor solcellsanläggning har installerats på ICA Maxi Barkarbystadens tak som varje år beräknas producera 230 000 kilowattimmar (kWh) ren el. Nu kan ICAs kunder i Barkarby handla i en butik som delvis drivs av förnybar solenergi.

Redan i september 2017 driftsattes den 2 800 kvadratmeter stora solcellsanläggningen på ICA Maxi i Barkarbystaden. Som många andra stora ICA-butiker hade ICA Maxi i Barkarbystaden ett stort och platt tak som stod outnyttjat, vilket också innebar stora möjligheter. Tack vare ett solcellsmontage kunde butiken på ett effektivt sätt nyttja takets yta och samtidigt få upp emot 230 000 kWh ren el som hjälp att försörja butiksbyggnaden. 

Den beräknade årsproduktionen om 230 000 kWh motsvarar ungefär 45 villors hushållsel årligen, eller samma mängd energi som behövs för att brygga 9,2 miljoner koppar kaffe. Butiker som ICA Maxi förbrukar som mest el dagtid och sommartid, vilket också är då som solcellerna producerar som mest el.

För ICA Fastigheter var det ett naturligt val att stötta Maxi-butiken i arbetet med solcellsanläggningen eftersom vi ständigt försöker hitta hållbara energiförsörjningsalternativ med förnybara energikällor för våra ICA-butiker och närliggande hyresgäster.

ICA Maxi Barkarbystaden drivs av handlare Bernt Welander som är finansiär och initiativtagare för projektet.
– På något sätt och vis måste vi alla ta ansvar för miljön och en hållbar utveckling. Solceller har blivit så pass bra nu att tiden är mogen att investera i dem. Det känns oerhört rätt och bra i magen att ta en sådan här investering, säger ICA-handlaren Bernt Welander.

Är solceller i Sverige en bra investering?

I många fall tjänar butiken på investering redan under de första åren. Tack vare de långa ljusa sommardagar vi har i Sverige är förutsättningar mycket goda för solenergi, vilket är tvärt emot vad många tror på grund av våra långa vintrar. Experter menar att solcellernas verkningsgrad faktiskt ökar vid låga temperaturer vilket gör att man kan utnyttja en större andel av den instrålade solenergin.

Högst solinstrålning i Sverige har man längs kusterna och på Öland och Gotland. Men man kan använda solceller i hela Sverige och en bra placerad solcellsanläggning i norra Sverige kan faktiskt producera mer solel än en sämre placerad i södra Sverige.

Ett samarbete med solcellsexperter

ICA Fastigheter har ett samarbete med Save by Solar som innebär att de sköter drift, underhåll och daglig övervakning av solcellerna. Enligt Save by Solar har intresset ökat sedan fyra år tillbaka då det började bli mer ekonomiskt hållbart att installera solceller. För Maxi Barkarbystaden innebär anläggningen ännu inte en helt självförsörjande butik på ren el, men ett komplement till elförsörjningen och ett steg i rätt riktning.

Se filmklippet om ICA Maxi Barkarbystadens solceller

Dela