För oss är fastigheten i sig inte det viktigaste utan livet i och omkring dem

LIA PRAKTIK HOS ICA FASTIGHETER

LIA-praktik

För dig som söker LIA-praktik inom fastighetsförvaltning öppnar ansökan för höstterminen 2024 den 2 maj 2024. Välkommen med din ansökan!

VÅRA VÄRDERINGAR

Enkelhet, Enagemang och Entreprenörskap

På ICA Gruppen är vi övertygade om att ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på grundläggande värderingar ökar tydligheten mot kund och attraktionskraften bland såväl nuvarande som framtida medarbetare. Det gör det lättare att fatta beslut och förbättrar därigenom deninterna effektiviteten.

Läs mer om våra värderingar på icagruppen.se
Dela