BUTIKSÖPPNING

Nu har Limhamn Sjöstads nya ICA-butik öppnat

Den 23 november öppnade nya ICA-butiken ICA Supermarket Limhamns Sjöstad. Här har ICA Fastigheter tillsammans med JM utvecklat ett stadsmässigt blandstadkvarter där både mat och boende fått stå i fokus.

Läs hela nyheten här

SPADTAG

Ett rykande isigt spadtag för ICAs nya fryslager i Västerås

Den 14 november togs första spadtaget för ett 23 000 kvadratmeter stort fryslager med högautomatiserad drift intill ICAs befintliga lager på Hacksta, Västerås. Ett fyrtiotal gäster fanns på byggarbetsplatsen för att se när representanter från kommunen, ICA Fastigheter och ICA Sverige tog ett gemensamt fruset spadtag i form av rykande is för att symbolisera fryslagrets framtida verksamhet.

Läs nyheten här

HÅLLBARHET

ICAs e-handelslager i Göteborg årets BREEAM-byggnad 2022

Som första logistikfastighet i Sverige certifierades i höstas ICAs e-handelslager i Göteborg med Breeam Nivå Outstanding – den högsta nivån i det internationella miljöcertifieringssystemet Breeam. Nu har byggnaden – som ägs och förvaltas av ICA Fastigheter och utvecklats av NCC – utsetts till årets BREEAM-byggnad 2022 av Sweden Green Building Council.

Läs mer om priset

RAPPORT

Nu förändras allt. Igen.

ICA Fastigheter under våren genomfört en omvärldsanalys kring framtidens fysiska handel med blick mot 2030. Det är tydligt att vi lever i en snabbt föränderlig värld, därför är det extra viktigt för oss att förstå hur marknaden förändras och identifiera vilka omvärldsfaktorer som kommer att påverka oss som fastighetsbolag framöver. Ladda gärna ned rapporten och ta del av våra insikter.

Läs och ladda ned rapporten

Så här tänker vi om:

Genomförbarhet, 3D-fastigheter och mobilitet som i ett led att utveckla attraktiva och livfulla platser kring våra ICA-butiker. Så här tänker ICA Fastigheter kring dessa tre kärnfrågor. 

Strategiska placeringar och samarbeten

Långsiktigt hållbara strategiska placeringar och samarbeten är basen i vår fastighetsportfölj.

Vår fastighetsportfölj

3D-fastighetsbildning en god samarbetsform

Större blandning av funktioner i en attraktivare stad blir möjlig tack vare tre dimensionell fastighetsbildning och goda samarbeten.

Så tänker vi om 3D-bildningar

Mobilitetsfokus i projekt och vid våra platser

Mobilitetfrågor är viktiga när det gäller att bidra till trygga, säkra och inkluderande platser. Dit det är lätt att ta sig på olika sätt.

Det här är mobilitet för oss

För oss är fastigheten i sig inte det viktigaste, utan livet i och omkring den.

HÅLLBARHET

Hållbarhetsredovisning 2021

I ICA Fastigheter första hållbarhetsredovisning presenterar vi det hållbarhetsarbete som vi genomfört under 2021. Med vår hållbarhetsredovisning får vi en överblick över hur vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling och hur vår påverkan på omvärlden ser ut över tid.

Läs rapporten här

Stadskvarter för vardagens enkelhet

Den goda jorden som grund i stadskvarteret nära Lund

I hjärtat av Brunnshög utvecklar ICA Fastigheter ett modernt och hållbart blandstadskvarter med ICA-butiken som den naturliga och livfulla mötesplatsen.

Läs mer om Brunnshög

Cementindustrin ger plats åt ny stad i staden

Limhamns sjöstad växer. Här utvecklar vi en ICA-butik och bostäder i 3D-lösning med ett havsnära läge.

Läs mer om Limhamn

Från lättindustri till urban blandstad i Häggvik

Genom en tydlig vision samarbetar fastighetsägare i Häggvik utanför Stockholm som tillsammans förvandlar lättindustri till en pulserande ny stadsdel.

Läs mer om Södra Häggvik

FILM - vår stadsbyggnadsstrategi

Handeln bygger staden - staden bygger handeln

Genom vår stadsbyggnadsstrategi tar vi ansvar för att skapa platser där människor bor, lever och verkar med alltifrån vård, bostäder, bibliotek, och kommersiell handel – alltid med ICA-butiken i centrum.

Se filmen om strategin här

Det här gör vi för en god morgondag

Geoenergi - underjordiska krafter i ICA-butikerna

100 procent förnybar värme och kyla till våra butiksfastigheter. Hållbart och kostnadseffektivt.

Läs mer om geoenergi

Vi bygger hållbara platser helt i svenskt trä

Trä är ett hållbart och långsiktigt materialval – läs mer om vårt projekt i Sälenfjällen.

Läs mer om träbyggnade

Vi laddar Sverige – laddstolpar vid ICA-butiken

Idag finns 125 laddstolpar vid 39 av våra butiksfastigheter, i samarbete med E.ON. Det kommer bli fler.

Läs mer om våra laddstolpar

Här kan du läsa vår hållbarhetsstrategi

Här kan du läsa vår hållbarhetspolicy

Lokala möjliggörare för en god morgondag

Asllani Court ska få tjejer att följa sina drömmar

ICA Fastigheter har projektlett arbetet med Asllani Court som ska bidra till aktiv fritid och spontanfotboll.

Läs mer om Asllani Court

Meningsfullt sommarlov för fler barn på Barnens Ö

ICA Fastigheter har totalrenoverat kollogård så att fler barn kan njuta av sommarkollo.

Läs mer om Barnens Ö

Cykeldepåer och utegym som bidrar till hälsa och rörelse

ICA Fastigheters utegym vid ICA-butiken löser vardagspusslet.

Läs mer om våra hälsosatsningar

ICA Fastigheter på Instagram

ICAs Hundparkeringar

Träffa våra minsta hyresgäster

Vi har tagit fram en lösning till ICA-handlare som vill göra det enklare för hundägare att tryggt och säkert lämna sin hund under tiden de handlar.

Läs mer om vår hundparkering
Dela