OMBYGGNADSPROJEKT

Ny detaljplan för Berga centrum föreslagen

Tillsammans med andra fastighetsägare och Linköpings kommun utvecklar ICA Fastigheter Berga centrum till en tryggare och mer livfull plats. Visionen är flera byggnader, 300 nya bostäder, två torg och ett mer utåtvänt centrum. En ny detaljplan är föreslagen.

Läs mer om projektet i Berga

Film

Så bygger vi platser med puls

Handel bygger staden och staden bygger handel, och allra bäst blir det när vi gör det tillsammans. När vi på ICA Fastigheter bygger en ny butik anpassar vi verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Därför är det viktigt för oss att vara med tidigt i planprocessen. Se vår film om hur vi tänker kring våra projekt och utveckling av livfulla platser.

Nybyggnadsprojekt

ICA satsar på Leksand

Ett större och mer tillgängligt ICA Supermarket växer fram, med hållbarhet i fokus.

Läs mer om projektet i Leksand här

Så här tänker vi om:

Genomförbarhet, 3D-fastigheter och mobilitet som i ett led att utveckla attraktiva och livfulla platser kring våra ICA-butiker. Så här tänker ICA Fastigheter kring dessa tre kärnfrågor. 

Strategiska placeringar och samarbeten

Långsiktigt hållbara strategiska placeringar och samarbeten är basen i vår fastighetsportfölj.

Vår fastighetsportfölj

3D-fastighetsbildning en god samarbetsform

Större blandning av funktioner i en attraktivare stad blir möjlig tack vare tre dimensionell fastighetsbildning och goda samarbeten.

Så tänker vi om 3D-bildningar

Mobilitetsfokus i projekt och vid våra platser

Mobilitetfrågor är viktiga när det gäller att bidra till trygga, säkra och inkluderande platser. Dit det är lätt att ta sig på olika sätt.

Det här är mobilitet för oss

Det här gör vi för en god morgondag

Geoenergi - underjordiska krafter i ICA-butikerna

100 procent förnybar värme och kyla till våra butiksfastigheter. Hållbart och kostnadseffektivt.

Läs mer om geoenergi

Vi bygger hållbara platser helt i svenskt trä

Trä är ett hållbart och långsiktigt material som vi gärna väljer i våra nybyggnadsprojekt. Läs mer om fördelarna med trä som material.

Läs mer om träbyggnade

Vi laddar Sverige – laddstolpar vid ICA-butiken

Idag finns 628 laddstolpar vid 76 av våra butiksfastigheter, i samarbete med olika samarbetspartners och det kommer bli fler.

Läs mer om våra laddstolpar
Dela