Dataskydd

Det är viktigt för oss på ICA Fastigheter AB (”ICA Fastigheter” eller ”vi”) att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter men även klickhistorik.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

På de här sidorna beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. För övriga behandlingar som andra ICA-bolag inom ICA Gruppen gör, t ex dem som berör dig som ICA-kortkund, hänvisar vi dig till www.ica.se/dataskydd eller att kontakta respektive bolag.

Hantering av personuppgifter inom ICA Gruppen

ICA-idén bygger på en tanke om fria handlare i samverkan. ICA-handlaren äger och driver sin egen ICA-butik, men samverkar också med ICA-bolagen. ICA består således av självständiga ICA-butiker, och även ICA-bolag, inom ICA Gruppen. Om du har en relation till något av dessa bolag, så behöver de behandla dina personuppgifter. För att läsa vidare se respektive ICA-bolags hemsida.

 ICA Gruppen består av bland annat följande ICA-bolag som kan hantera dina personuppgifter:

  • ICA Gruppen som är moderbolaget

  • ICA Sverige som driver dagligvaruhandel

  • ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster

  • ICA Försäkring som erbjuder försäkringar

  • Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet

  • Min Doktor som driver vårdcentraler i anslutning till ICA-butiker och/eller Apotek Hjärtats apotek

  • ICA Maxi Special som driver detaljhandel med hem- och fritidsartiklar

  • ICA Fastigheter som driver fastighetsbolag

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

 

Arrangemang för skydd av personuppgifter

Vissa ICA-bolag har ett gemensamt ansvar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt och sätt. Dessa ICA-bolag har därför sinsemellan ingått ett arrangemang för skydd av personuppgifter. I berörda ICA-bolags informationstexter om behandling av personuppgifter anges om det finns ett gemensamt ansvar och vem som är kontaktpunkt vid frågor.

 

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter


Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerade på icafastigheter.se

Dela