HÅLLBARHET

Beslut om nytt certifieringssystem

2020 beslutade ICA Fastigheter att alla byggnader ska certifieras. Tidigare fanns beslut om att certifiera alla nybyggda fastigheter, men genom att även certifiera alla befintliga fastigheter kommer vi att öka hållbarhetsprestandan på hela vårt fastighetsbestånd.

En av många fördelar med att certifiera fastigheter är att det bidrar till att utveckla marknaden. Desto fler aktörer som väljer att certifiera fastigheter bidrar till att bygga med hållbart material, hållbara transporter kommer bidra till utvecklingen.  

Vi ställer krav och påverkar marknaden genom att miljöcertifiera. Med dagens stora och ökande fokus på hållbara investeringar är det än mer angeläget med extern granskning och verifikation. Vi miljöcertifierar våra nyproduktionsprojekt enligt Miljöbyggnad, BREEAM eller NollCo2. Befintliga butiksbyggnader certifieras enligt Miljöbyggnad i Drift och befintliga logistik- och lagerbyggnader enligt BREEAM in Use. Det finns även möjlighet för våra hyresgäster att lägga till WELL-certifiering. Målet är att alla våra fastigheter ska vara certifierade och att vi ska ha netto noll klimatpåverkan till 2030. 

Totalt 18 fastigheter (byggnader på fastigheter) är miljöcertifierade* eller preliminärt miljöcertifierade enligt godkänd certifiering av SGBC. Avser samtliga hel- och delägda fastigheter i portföljen inklusive Joint Venture (JV) bolag. 

Vad betyder då dessa certifieringar?

• NollCO2 ställer krav på att byggnadens växthusgasutsläpp är minskade genom att ange gränsvärden för utsläpp av byggprocess och byggproduktion och indirekt genom att sätta en gräns för byggnadens energianvändning. Det ställs också krav på att byggnadens kvarvarande klimatpåverkan balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan.

• Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader genom att arbeta med driften och förvaltningen av byggnaden. Det omfattar fem områden: Inomhusmiljö, Hälsa, Klimatpåverkan, Resurser och Skick.

• BREEAM In-Use är BRE:s (Building Research Establishment) internationella miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader. Systemet gör det möjligt för fastighetsägare, investerare, förvaltare och hyresgäster att fastställa och driva hållbara förbättringar i såväl byggnad som i förvaltning och drift.

 

* Certifierade antal fastigheter per 221231

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Dela