HÅLLBARHET

Beslut om nytt certifieringssystem

Sedan 2020 finns ett beslut att ICA Fastigheter ska certifiera alla byggnader. Tidigare fanns beslut om att certifiera enbart nybyggda fastigheter, men genom att även certifiera alla befintliga fastigheter kommer vi att öka hållbarhetsprestandan på hela vårt fastighetsbestånd.

En av många fördelar med att certifiera byggnader är att det bidrar till att utveckla marknaden. Desto fler aktörer som väljer att certifiera sitt fastighetsbestånd bidrar till att bygga med hållbart material, hållbara transporter kommer bidra till utvecklingen.  

Vi ställer krav och påverkar marknaden genom att miljöcertifiera. Med dagens stora och ökande fokus på hållbara investeringar är det än mer angeläget med extern granskning och verifikation. Vi miljöcertifierar våra nyproduktionsprojekt enligt Miljöbyggnad eller BREEAM. Befintliga butiksbyggnader certifieras enligt Miljöbyggnad i Drift och befintliga logistik- och lagerbyggnader enligt BREEAM in Use. Det finns även möjlighet för våra hyresgäster att lägga till WELL-certifiering. Målet är att alla våra byggnader i vårt fastighetsbestånd ska vara certifierade och att vi ska ha netto noll klimatpåverkan till 2030. 

Totalt 29 fastigheter (byggnader på fastigheter) är miljöcertifierade* eller preliminärt miljöcertifierade enligt godkänd certifiering av SGBC. Avser samtliga hel- och delägda fastigheter i portföljen inklusive Joint Venture (JV) bolag. 

Vad betyder då dessa certifieringar?

• Miljöbyggnad och Miljöbyggdad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader genom att arbeta med driften och förvaltningen av byggnaden. Det omfattar fem områden: Inomhusmiljö, Hälsa, Klimatpåverkan, Resurser och Skick.

• BREEAM och BREEAM In-Use är BRE:s (Building Research Establishment) internationella miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader. Systemet gör det möjligt för fastighetsägare, investerare, förvaltare och hyresgäster att fastställa och driva hållbara förbättringar i såväl byggnad som i förvaltning och drift.

 

* Certifierade antal fastigheter per 231231

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Dela