NYHET

Uppdaterad hållbarhetsstrategi

När klimat- och hållbarhetsfrågorna tar en allt större plats vid beslutsborden, har vi intensivt arbetat med att förnya vår hållbarhetsstrategi på ICA Fastigheter. Sedan 2017 har vi förankrat oss i en hållbarhetsstrategi, och med omvärldens snabba förändringar har också våra ambitioner utvecklats.

Vi har uppdaterat vår hållbarhetsstrategi då klimat- och hållbarhetsfrågor hamnar alltmer på borden. ICA Fastigheter har arbetat utifrån en hållbarhetsstrategi i flera år. Vi ser tydligt hur dessa frågor idag dominerar nyhetsflödet, samhällsdebatten och lagstiftningen – en verklighet som både kommuner, företag och privatpersoner måste förhålla sig till, oavsett om det är vid mötesbordet eller vid middagsbordet. När klimat- och hållbarhetsfrågorna tar en allt större plats, har vi under vintern och våren har vi ägnat oss åt att revidera och uppdatera ICA Fastigheters hållbarhetsstrategi från 2022. Syftet har varit att skapa en tydligare väg framåt för hur vi på bästa sätt kan bidra till en bättre morgondag, i en snabbt föränderlig omvärld. 

Långsiktiga, hållbara mål kopplat till strategin

Vår strategi sträcker sig från 2024 till 2030 och tar avstamp i de mål vi har i vår verksamhet. Vi har arbetat hårt för att konkretisera hållbarhetsmålen och koppla dem till vårt dagliga arbete. Varje mål är nu knutna till specifika aktiviteter och mätbara KPI:er för att säkerställa en effektiv uppföljning. Vi har också anpassat målen efter nya lagar, branschkrav, certifieringar, EU-Taxonomin och ägardirektiv. 

Målen är uppdelade i flera delområden – Lokalt, Miljö, Hälsa, Mångfald & Inkludering samt Ekonomi med underliggande delmål – och följer strukturen hos ICA Gruppens hållbarhetsstrategi och initiativ: För en god Morgondag, som utgör en gemensam bas inom hållbarhet för alla bolag inom ICA Gruppen. 

Genom vår uppdaterade hållbarhetsstrategi strävar vi efter att göra ICA Fastigheters hållbarhetsarbete både enklare och tydligare att arbeta utifrån, där vi tillsammans både kan mäta och se resultatet av det vi gör tillsammans för en god morgondag.

Dela