HÅLLBARHET

För en god morgondag

Hållbarhet är ett affärskritiskt område för ICA Fastigheter. På ICA utgår vi från en plattform med fem olika delar som vi aktivt jobbar med och kallar "För en god morgondag". De fem delarna är:

Lokalt

Vi lever i en tid där människor vill ha närhet till service där de bor och verkar och samtidigt kunna ta sig till dessa platser på ett enkelt sätt. Många vill ha en enkel vardag och har också blivit medvetna om de hållbara alternativ som finns idag. Man vill ha trygga, inkluderande och säkra platser, dit man kan ta sig genom att cykla, gå eller åka kollektivt. ICA Fastigheter arbetar efter en mobilitetshandbok som vi använder för att effektivare kunna hitta enkla och hållbara sätt för människor att ta sig till våra platser.

Miljö

Alla våra platser ska vara inkluderande, säkra och trygga med hållbara transportsystem som minskar beroendet av fossila bränslen. Våra miljöer ska vara levande, aktiva och trygga anpassade efter lokala behov och förutsättningar - det ska vara lätt att cykla och gå till våra platser. För att kontinuerligt öka säkerheten och tryggheten på våra platser, genomför vi löpande trygghetsanalyser. Utifrån dessa analyser gör vi sedan lämpliga förändringar och mäter sedan hur dessa påverkat den upplevda tryggheten.  

Vi vill göra det enkelt att göra klimatsmarta val, och arbetar för att minimera vår klimat- och miljöpåverkan. Genom sunda materialval, markhantering samt goda metoder i produktion och förvaltning ska vi nå vårt mål att minska vår klimatpåverkan och producera förnybar el för att nå netto noll i klimatavtryck 2030. Fram till dess ska vi klimatkompensera. Vi bygger enligt Miljöbyggnad och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Hälsa

Vi vill bidra till en aktiv vardag på alla våra platser. Vi utvecklar därför gångvägar, cykeldepåer, lekplatser och utegym, och medverkar till att såväl gammal som ung får möjlighet till fysisk aktivitet. Genom bättre folkhälsa bidrar vi till ett mer hållbart samhälle för alla.

Mångfald

Vi vill bidra till att fler kommer in i arbetslivet genom praktikplatser i både verksamheter och entreprenader.  Till 2030 ska ICA Fastigheter ha skapat 200 nya praktikplatser. Genom att erbjuda sommarjobb, praktikplatser och deltidstjänster för högskolestudenter, gör vi det möjligt att få en arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen. Att framtidens arbetskraft står bättre rustade för arbetsmarknaden bidrar också till ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Kvalitet

PÅ ICA Fastigheter utvecklar, bygger och förvaltar vi våra fastigheter med god kvalitet och arbetar med ständig förbättring. Som en ansvarstagande fastighetsägare vill vi vara en del av ett mer hållbart samhälle.

 

 

Dela