OM ICA FASTIGHETER

Samägda bolag – fortsatt inflytande på våra marknadsplatser

ICA Fastigheter äger två bolag, Ancore Fastigheter och Långeberga Logistik, till lika delar tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta. Ancore Fastigheters uppgift är att förvärva och äga butiksfastigheter i Sverige med långa hyresavtal och där ICA är huvudsaklig hyresgäst. Långeberga Logistik bildades under 2013 med syftet att förvärva, bygga ut och sedermera långsiktigt äga ICAs lagerfastighet i Helsingborg. Sedan hösten 2015 äger ICA Fastigheter också Secore Fastigheter till lika delar tillsammans med Första AP-fonden.

SAMÄGDA BOLAG

Ancore Fastigheter

Ancore Fastigheter är ett av tjänstepensionsbolaget Alecta och ICA Fastigheter samägt fastighetsbolag. Bolaget förvärvar och äger fastigheter i Sverige med långa hyresavtal där ICA är dominerande hyresgäst.

ancorefastigheter.se

SAMÄGDA BOLAG

Secore Fastigheter

Secore Fastigheter är ett till lika delar samägt bolag mellan ICA Fastigheter och Första AP-fonden. I fastighetsportföljen ingår 40 butiksfastigheter där ICA är huvudsaklig hyresgäst. Fastighetsportföljen har ett fastighetsvärde om 1,1 miljarder svenska kronor.

secorefastigheter.se

SAMÄGDA BOLAG

Långeberga Logistik

Långeberga Logistik bildades under 2013 med syftet att förvärva, bygga ut och sedermera långsiktigt äga ICAs lagerfastighet i Helsingborg.

Visa pressmeddelande
Dela