JV BOLAG

Samägda bolag – fortsatt inflytande på våra marknadsplatser

ICA Fastigheter äger två bolag, Ancore Fastigheter och Långeberga Logistik, till lika delar tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta.

Ancore Fastigheter och Långeberga Logistik

Ancore Fastigheters uppgift är att förvärva och äga butiksfastigheter i Sverige med långa hyresavtal och där ICA är huvudsaklig hyresgäst. Långeberga Logistik bildades under 2013 med syftet att förvärva, bygga ut och sedermera långsiktigt äga ICAs lagerfastighet i Helsingborg.

Trecore Fastigheter

Sedan första april 2022 äger ICA Fastigheter också Trecore Fastigheter till lika delar tillsammans med Bonnier Fastigheter. Syftet med bolaget är att förvärva och äga ICA-butiker i strategiska lägen där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

Våra tre samägda bolag

Vår ambition är att växa ytterligare och det gör vi både genom egna fastighetsförvärv men också tillsammans med strategiska samarbetspartners i samägda bolag. 

Ancore Fastigheter

Ancore Fastigheter förvärvar och äger fastigheter i Sverige med långa hyresavtal där ICA är dominerande hyresgäst.

Till Ancores webbplats

Långeberga Logistik

Långeberga Logistik bildades under 2013 med syftet att förvärva, bygga ut och sedermera långsiktigt äga ICAs lagerfastighet i Helsingborg.

Visa pressmeddelande

Trecore Fastigheter

Trecore Fastigheter bildades i april 2022 som ett nytt samägt fastighetsbolag mellan ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter.

Visa pressmeddelande
Dela