JV BOLAG

Samägda bolag – fortsatt inflytande på våra marknadsplatser

ICA Fastigheter har tre samägda bolag i JV form.

Ancore Fastigheter 

Ancore är ett JV ägt fastighetsbolag som ägs till lika delar tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta. Ancore Fastigheters uppgift är att förvärva och äga butiksfastigheter i Sverige med långa hyresavtal och där ICA är huvudsaklig hyresgäst. 

Trecore Fastigheter

Sedan första april 2022 äger ICA Fastigheter också Trecore Fastigheter till lika delar tillsammans med Bonnier Fastigheter. Syftet med bolaget är att förvärva och äga ICA-butiker i strategiska lägen där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

Årstafältet - bostadsutveckling ovan ICA-butik i ett JV

På Årstafältet i Stockholm planeras en helt ny stadsdel där blandad bebyggelse tillsammans med nya verksamheter ska ge rum för framtiden. ICA Fastigheters plan är att utveckla ett kvarter med en modern och lokalorienterad ICA-butik i bottenvåningen och med cirka 300 lägenheter ovanpå butiken i en 3D fastighetslösning. För bostadsdelen driver vi ett bostadsprojekt ihop med Nordr i ett JV i lika delar.  

Våra tre samägda bolag

Vår ambition är att växa ytterligare och det gör vi både genom egna fastighetsförvärv men också tillsammans med strategiska samarbetspartners i samägda bolag. 

Ancore Fastigheter

Ancore Fastigheter förvärvar och äger fastigheter i Sverige med långa hyresavtal där ICA är dominerande hyresgäst.

Till Ancores webbplats

Bostadsutveckling i Årsta

På Årstafältet i Stockholm planerar ICA Fastigheter att utveckla ett kvarter med en modern och lokalorienterad ICA-butik i bottenvåningen och tillsammans med Nordr driva ett bostadsprojekt i ett JV för cirka 300 lägenheter ovanpå ICA-butiken.

Läs mer om projektet i Årsta

Trecore Fastigheter

Trecore Fastigheter bildades i april 2022 som ett nytt samägt fastighetsbolag mellan ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter.

Visa pressmeddelande
Dela