Stadsbyggnadsstrategi

    ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi

    STADEN FÖDDES I EN KORSVÄG. Två vägar möttes och varor, tjänster och idéer kunde utbytas. Det gav förutsättningar att skapa en marknadsplats för handel. Då som nu handlade det om att förstå och ta till vara på flödet av människor, och att förstå hur vi vill bo och leva.  

    IDAG SER VI ATT HANDELN fortfarande är det naturliga navet i stadsbyggandet.  När vi på ICA fastigheter bygger en ny ICA-butik förändrar det platsen över tid. För oss är inte fastigheten det viktigaste, utan livet i och runtikring. Genom de människoflöden som skapas blir vi ett nav även för annan näringsverksamhet. Genom att geografisk placera sina verksamheter runt oss får de glädje av kundflödet en ICA-butik ger. På ICA Fastigheter kallar vi dem ”goda grannar”. Allteftersom vi utvecklats och iakttagit den effekt våra butiker haft har vi kunnat bygga mer långsiktigt för att utveckla områdena för oss och våra grannar. 

    NU VILL VI TA ANSVARET VIDARE och möta människors önskemål på boende, social trygghet och levande stadsdelar ytterligare. ICA Fastigheter har utvecklats till en långsiktig samhällsaktör som tar ansvar för att skapa platser där människor bor, lever och verkar med alltifrån vård, bostäder, bibliotek, och kommersiell handel – alltid med ICA-butiken i centrum. 

    VÅR STRATEGI HANDLAR OM att hitta det goda läget och utveckla attraktiva, hållbara och levande platser. Varje enskild plats har sina specifika förutsättningar och vi jobbar tillsammans med kommuner och samarbetspartners för att utveckla och skräddarsy byggandet så att det passar just den platsens unika behov.