OM ICA FASTIGHETER

Mitt i den goda staden

Staden föddes i en korsväg. Två vägar möttes och varor, tjänster och idéer kunde utbytas. Det gav förutsättningar att skapa en marknadsplats för handel. Då som nu handlade det om att förstå och ta till vara på flödet av människor, och att förstå hur vi vill bo och leva.

Idag ser vi att handeln fortfarande är det naturliga navet i stadsbyggandet. När vi på ICA fastigheter bygger en ny ICA-butik förändrar det platsen över tid. För oss är inte fastigheten det viktigaste, utan livet i och runtomkring. Genom de människoflöden som skapas blir vi ett nav även för andra samhällsaktörer. Allteftersom vi utvecklats och iakttagit den effekt våra butiker haft har vi kunnat bygga mer långsiktigt för att utveckla områdena och skapa trygghet för oss, våra kunder och samhällsgrannar. 

En stadsbyggnadsstrategi för långsiktiga riktlinjer

För att ta ansvaret fullt ut och bli en långsiktig samhällsaktör som lyssnar och möter människors önskemål på boende, social trygghet och levande stadsdelar tog ICA Fastigheter under 2016 fram en Stadsbyggnadsstrategi. Den innehåller riktlinjer för att utveckla attraktiva, hållbara och levande platser. Platser där människor bor, lever och verkar med allt i från vård, bostäder, bibliotek, och kommersiell handel – alltid med ICA-butiken i centrum. 

En stadsbyggnadsstrategi i tre delar

Vår strategi handlar om att 1) hitta det goda läget genom förvärv, 2) utveckla den goda platsen genom stadsutveckling och 3) forma det goda kvarteret genom gestaltning där alla tre delar sammantaget skapar dessa attraktiva, hållbara och levande platser.

Ingen plats är den andra lik och de har alla sina specifika förutsättningar och möjligheter. I våra projekt samarbetar vi aktivt med kommuner, andra fastighetsägare och samarbetspartners för att utveckla och skräddarsy byggandet så att det passar just den platsens unika behov.


Planerade projekt enligt vår stadsbyggnadsstrategi

Nedan finns fem projekt där vi bygger stad kring våra ICA-butiker med butiken som navet och mötesplatsen i den nya staden. Klicka på bilderna och läs mer om hur vi vill att fem av våra platser ska utvecklas över tid, allt från en nuvarande åker, ett gammalt industriområde eller handelsplats till levande urbana stadsdelar.  

Årsta, Stockholm

Brunnshög, Lund

Limhamns sjöstad, Malmö

Lillsidan, Enköping

Sanden, Vänersborg

FILM

Handeln bygger staden - staden bygger handeln

För oss på ICA Fastigheter är inte fastigheten det viktigaste utan livet i och runtomkring. Det handlar om att förstå och ta tillvara på flödet av människor och hur vi vill bo och leva.

Rapport om den livfulla platsen 2028

För att ta reda på mer om framtiden, de närmaste 7-10 åren, har vi tillsammans med strategibyrån Quattroportre tagit fram rapporten ”Framtidens livfulla platser”. Under Almedalen 2018 i Visby presenterade ICA Fastigheter sin nya rapport om hur maten bygger staden och skapar livfulla platser 10 år fram i tiden. I rapporten fick vi bland annat reda på att konsumtion av saker blir mindre viktig, och att matupplevelser och upplevelser kring saker blir allt mer betydande.

Ta del av rappporten
Dela