ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi

  För ICA Fastigheter är det inte själva fastigheten som är det viktigaste, utan livet i och runtomkring. Genom att bygga attraktiva och urbana miljöer där människor vill bo och vistas kan vi skapa långsiktiga värden i både nya och gamla områden.

  OM ICA FASTIGHETER

  mitt i den goda staden

  STADEN FÖDDES I EN KORSVÄG. Två vägar möttes och varor, tjänster och idéer kunde utbytas. Det gav förutsättningar att skapa en marknadsplats för handel. Då som nu handlade det om att förstå och ta till vara på flödet av människor, och att förstå hur vi vill bo och leva.  

  IDAG SER VI ATT HANDELN fortfarande är det naturliga navet i stadsbyggandet.  När vi på ICA fastigheter bygger en ny ICA-butik förändrar det platsen över tid. För oss är inte fastigheten det viktigaste, utan livet i och runtomkring. Genom de människoflöden som skapas blir vi ett nav även för annan näringsverksamhet. Genom att geografisk placera sina verksamheter runt oss får de glädje av kundflödet en ICA-butik ger. På ICA Fastigheter kallar vi dem ”goda grannar”. Allteftersom vi utvecklats och iakttagit den effekt våra butiker haft har vi kunnat bygga mer långsiktigt för att utveckla områdena för oss och våra grannar. 

  NU VILL VI TA ANSVARET VIDARE och möta människors önskemål på boende, social trygghet och levande stadsdelar ytterligare. ICA Fastigheter har utvecklats till en långsiktig samhällsaktör som tar ansvar för att skapa platser där människor bor, lever och verkar med alltifrån vård, bostäder, bibliotek, och kommersiell handel – alltid med ICA-butiken i centrum. 

  VÅR STRATEGI HANDLAR OM att hitta det goda läget och utveckla attraktiva, hållbara och levande platser. Varje enskild plats har sina specifika förutsättningar och vi jobbar tillsammans med kommuner och samarbetspartners för att utveckla och skräddarsy byggandet så att det passar just den platsens unika behov.

  Planerade projekt enligt vår stadsbyggnadsstrategi

  Till höger finns fyra projekt där vi bygger stad kring våra ICA-butiker med butiken som navet och mötesplatsen i den nya staden. Klicka på bilderna och läs mer om hur vi vill att de fyra platserna ska utvecklas över tid.  

  Häggvik, Stockholm

  Höganäs, Skåne

  Brunnshög, Lund

  Grafiska vägen, Göteborg

  film

  Handeln bygger staden - staden bygger handeln

  Se filmen om ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi

  För oss på ICA Fastigheter är inte fastigheten det viktigaste utan livet i och runtomkring. Det handlar om att förstå och ta tillvara på flödet av människor hur vi vill bo och leva. 

  RAPPORT OM DEN LIVFULLA PLATSEN 2028

  För att ta reda på mer om framtiden, de närmaste 7-10 åren, har vi tillsammans med strategibyrån Quattroportre tagit fram rapporten ”Framtidens livfulla platser”.

  Under Almedalen 2018 i Visby presenterade ICA Fastigheter sin nya rapport om hur maten bygger staden och skapar livfulla platser 10 år fram i tiden. I rapporten fick vi bland annat reda på att konsumtion av saker blir mindre viktig, och att matupplevelser och upplevelser kring saker blir allt mer betydande.

  Ladda ned rapporten som pdf

  Visa hela informationen Dölj informationen
  Dela