NYBYGGNATION

Stadsnära butik och bostäder i Enköping

Nu har vi öppnat vår ICA-butik i området Lillsidan, centralt beläget i Enköping. Från att vara ett område definierat av lättindustri och kontor har nu steget till en omvandling nu tagits. Vid Doktor Westerlund har vi skapat ett modernt kvarter med ICA-butiken i centrum som lägger grunden till ett tryggt och livfullt bostadsområde där människor bor, handlar och trivs.

Lättindustri som hinder för växande citykärna

2016 förvärvade ICA Fastigheter fastigheten Lillsidan 5:5 med en dåvarande bilverkstad och har där efter arbetat för en detaljplaneändring för att göra det möjligt med både bostäder och handel på platsen. Detaljplanen antogs 2020 och därefter har fler detaljplaneprocesser startat för andra fastigheter i närområdet.

I september 2021 togs det första spadtaget för nya stadsdelen Lillsidan, där ICA Fastigheter startade Lillsidans omvandling genom ett kvarter med en ICA Supermarket-butik och 52 bostäder som byggdes i samarbete med Magnolia Bostad för framtida ägaren Mästerbo. Tillsammans har vi skapat ett livfullt bostadsområde med en modern ICA-butik där mat och måltider står i centrum. Vi ser med spänning fram emot fortsatt omvandling av Lillsidan för att skapa en levande och hållbar stadsdel där människor vill vistas och trivs.

För varje dag i veckan som ett skafferi på hörnet

Till vår nya butik, ICA Supermarket Westerlund, tar sig våra kunder enkelt hit med bil, buss, cykel eller genom en promenad. Här blir de inspirerade att handla god mat till så väl snabba lunchen eller middagen med vänner och gärna passa på att träffa grannar och bekanta i området över grönsaksdisken. Och är tiden knapp finns en smidig onlinehandel med drive thru för den som hellre hämtar upp en färdig ihop plockad matkasse. 

Våra ICA-handlare är drivna och engagerade aktörer som arbetar för att stärka den lokala orden och dess marknad. De är också starkt engagerade i samhällsfrågor och är ett viktigt stöd till lokalidrotten i syfte att bidra till ökad rörelse och hälsa för ortens barn och unga.

Livfullt entrétorg till förmån för den bilfria

Butiksytan är på cirka 1 600 kvadratmeter. Framför ICA-butiken finns ett entrétorg som fokuserar på en trygg miljö och god tillgänglighet för dem som väljer att gå eller cykla hit.

På var sida om ICA-butiken har vi utvecklat ytor som ger möjlighet till externa lite mindre kommersiella aktörer att etablera sig i vårt kvarter. Det är två lokaler i framkant vid entrétorget om 50 respektive 200 kvadratmeter. Ytorna ska ställas i ordning för uthyrning och vi välkomnar verksamheter med ett bra utbud och god service. Verksamheter som bidrar till platsens livfullhet och som blir ett bra komplement till ICA-butiken.

Invigning och ägande

19 april 2023 välkomnade ICA Supermarket Westerlund sina första kunder under festliga förhållanden. Bostäderna ovan butiken i samma kvarter var även de klara och inflyttning skedde vid samma tidpunkt. ICA Fastigheter äger och förvalta ICA-butiken och de kommersiella ytorna i en 3D-lösning, medan Mästerbo efter projektets färdigställande har tillträtt de 52 hyresrätterna.

Läge, kommunikationer och social service

Läget vid Doktor Westerlunds gata har endast tio minuters gångavstånd till Enköpings stadskärna. Bussförbindelserna till centrum är bra. I närområdet finns både förskolor och grundskolor upp till sjätte klass och i nästkommande detaljplan som berör en av grannfastigheterna planeras för ytterligare en förskola som kommer kunna bidra till barnomsorgen för de nya kvarteren.

Enköping - Sveriges närmaste stad

I Enköping bor idag 43 000 invånare, varav ungefär hälften bor i centralorten och hälften i kransorter och på landsbygden. Enköping är en starkt växande kommun som räknar med att 2025 nått upp emot 50 000 invånare. I Enköping finns en småstadsatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala.

Enköping Sveriges närmaste stad” – är ett uttryck som myntades då Enköping kommun är centralt belägen vid Mälaren och en tredjedel av Sveriges befolkning, eller 38 städer, finns inom en radie av 12 mil från staden.

Visionsillustration: Så här planerade vi platsen. Vy från norr och Dr Westerlunds gata.

Originalet. Så här blev slutresultatet. Foto från invigningen 19 april 2023. 

 

Vy från söder med båda bostadskvarteren synliga

SPADTAG

Soligt spadtag för ny ICA-butik och bostäder i Enköping

Nu har spaden satts i backen för nya stadsdelen Lillsidan i Enköping. Här förvandlar ICA Fastigheter och Magnolia Bostad lättindustri till bostäder med en ICA-butik som skafferiet på hörnet. Allt för en härlig och enklare vardag.

Läs mer om spadtaget

Projektkalender Lillsidan

Vad finns i närheten?

Vandra runt i drömparken nära Enköpingsån och inspireras

Enköpings vackraste park och gröna lunga nära ån.

Läs mer om Drömparken

Södra kvarteret i projektet - etapp 2

Det södra kvarteret innehåller ytterligare 137 bostäder format i ett eget kvarter som Magnolia Bostad bygger.

Läs mer om Södra kvarteret

Den växande stadsdelen Lillsidan

Mellan entrén från E18 och centrum planeras en ny stadsdel med runt 900 bostäder i olika format. Det nuvarande industrikvarteret ska ge plats för bostäder, service och upplevelser.

Läs mer om stadsdelen Lillsidan

Fakta Lillsidan

ICA Supermarket Westerlund - En ny ICA-butik med ovanliggande bostäder i centrala Enköping.

FASTIGHET: Lillsidan 5:5
ORT: Enköping
KOMMUN: Enköpings kommun
INNEHÅLL/BUTIKSPROFIL: ICA Supermarket Westerlund
BUTIKSYTA: cirka 1 600 kvadratmeter och två mindre lokaler på 50 resp 200 kvm.  
MILJÖPROFIL: Miljöbyggnad Guld
BYGGSTART:  9 september 2021 
INVIGNING:
19 april 2023
KOMMUNIKATIONER: Fastigheten ligger i anslutning till Doktor Westerlunds gata som leder till riksväg 55 och E18. I området finns bra gång- och cykelvägar samt en busshållplats 200 meter från fastigheten.
FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB i 3D-lösning med Magnolia Bostad AB
SAMARBETSPARTNERS: Liljewalls arkitekter, Magnolia Bostad och Mästerbo
Länkar: Mästerbomagnoliabostad.se

Visa hela informationen Dölj informationen

Situationsplan

Dela