NYBYGGNADSPROJEKT

Bålsta har maximerats med ny Maxi-butik och Apotek Hjärtat

ICA Fastigheter har tillsammans Skanska har utvecklat en ny miljöoptimerad Maxi ICA Stormarknad i Bålsta med invigning i mars 2020.

Två kilometer från Bålsta centrum vid Lillsjöns företagspark, Bista 1:159, har en ny ICA Maxi-butik etablerats. Butiken som är nyetablering och expansion från tidigare ICA Kvantum i Bålsta. Förutom större ytor och ett uppskalat sortiment har även Apotek Hjärtat flyttat med till den nya handelsplatsen.

Byggnaden har uppförts precis vid infarten till Bålsta och granne med natursköna Lillsjön och tagit inspiration av naturen i fasaduttrycket där bland annat ekblad syns som belyst mönster.

Butiken och platsen blir en naturlig del i besökarnas vardag där de handlar veckans mat, får matinspiration, hämtar paket eller ta del av annan service eller gå en promenad runt sjön.

– Vi är glada att tillsammans med Skanska skapa en ny mötesplats och destination för mat och hälsa i Bålsta. ICA Fastigheter har dessutom ett ambitiöst miljötänk vilket kommer genomsyra platsen och kunderbjudandet, sa ICA Fastigheters dåvarande vd Lena Boberg.  

En ny mötesplats för mat och hälsa 

Både Maxi-butiken och Apotek Hjärtat är lättåtkomliga för både boende i Bålsta som för förbipasserande på E18 som väljer att göra ett kort stopp för att handla. Det är en 10-minuters cykelfärd från Bålsta Centrum till butiken, men en busstur eller en promenad till butiken kan passa lika bra.

För att uppmana till miljövänligare transportmedel har sex stycken laddstolpar installerades tydliga gång- och cykelstråk med bra belysning till och från butiken har skapats. På så sätt gör vi det enklare för Bålstaborna att göra miljömedvetna val.

Mycket av den ursprungliga grönskan och träden har bevarats i området och butiken har gröna planteringsytor nära entrén samt en uteservering framför butiken. Med ett grönområde framför butiken vill vi skapa ett avstånd till trafiken och skapa en lugn och trygg miljö vid entréytorna.

Stort fokus på hållbarhet

Under byggnationen har hållbarheten fått stort fokus. Tillsammans med Skanska lägger vi stort fokus på energieffektivisering och hållbara lösningar i anslutning till den butiken. Bottenplattan gjöts med grön betong och för uppvärmning och kyla har geoenergi installerats, som är både miljöanpassat och kostnadseffektivt.

Det innebär att anläggningen producerar sin värme och kyla lokalt. Butiksbyggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad guld.   

Fastigheten ägs och förvaltas av ICA Fastigheter.

HÅLLBAR ENERGI

Geotermisk värme och kyla i våra butiksbyggnader

En livsmedelsbutik är en komplex temperaturmässigt miljö. Sedan 2016 utvecklar ICA Fastigheter nya butiksbyggnader med geoenergi för uppvärmning och kyla. Syftet är att dra nytta av både värmen och kylan på ett både smartare och mer hållbart sätt som även kan kombineras med övriga system i våra butiker.

Läs mer

Fakta Bålsta

ICA Maxi-butik i Bålsta

FASTIGHET:  Del av Bista 1:159
ORT: Bålsta
Område: Trafikplats Draget/Lillsjöns företagspark
KOMMUN: Håbo kommun
BUTIKSPROFIL: Maxi ICA Stormarknad
BYGGRÄTT: cirka 10 000 (varav 6 760 kvadratmeter butiksyta)
MILJÖPROFIL: Ambitionen är att certifiera byggnaden enligt systemet Miljöbyggnad Guld
FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB/Skanska
SAMARBETSPARTNERS: Skanska

Visa hela informationen Dölj informationen

Situationsskiss

Dela