NYBYGGNATION

Nu startar omvandlingen av ICA Kvantum Mobilia till ICA Maxi Mobilia Lund

Vår nuvarande fastighet, Traktorn 3 med ICA Kvantum Mobila Lund, planeras att byggas ut och konverteras till Maxi ICA Stormarknad Mobilia Lund. ICA Maxi-butiken beräknas stå klar under senare delen av 2024. Från slutet av mars i år flyttar nuvarande ICA Kvantum in i en angränsande lokal under byggtiden.

Lund är en växande kommun där ICA ser en ökad efterfrågan och intresse kring livsmedel. Sedan en längre tid har ICA Fastigheter sett över möjligheten att förnya och utveckla vår fastighet Traktorn 3 i Mobilia, som främst inrymmer en ICA Kvantum-butik men även annan service.

Utifrån de beslut som fattats kring platsens utveckling har ICA Fastigheter sökt och fått ett beviljat bygglov som vann laga kraft i början av februari i år. Det innebär att vi nu kan starta arbetet med att bygga ut butiken och samtidigt skala upp butiksprofilen till en modern och hållbarhetspräglad ICA Maxi-butik.

-Vi är glada att nu kunna möjliggöra en expansion av verksamheten på platsen. Lund är en viktig marknad, där vi länge försökt hitta rätt lösning för att ICA ska kunna utveckla ett erbjudande som ska passa både nuvarande och framtida invånare i Lund, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter. 

Ett projekt i en trestegsraket

Nya ICA Maxi Mobilia kommer utvecklas i tre olika etapper; tillfällig butik, nybyggnad och rivning.

Redan nu pågår en entreprenad på platsen för etapp ett som innebär ombyggnation av en tidigare tom lokal till en tillfällig ICA-butik. Öppning sker i slutet av mars i år, och den tillfälliga butiken kommer vara öppen fram till dess att framtida ICA Maxi-butiken står klar under hösten 2024.  

Etapp två är nybyggnation. Den delen av byggnaden placeras på ICA Kvantums nuvarande parkering och ansluts till delar av den befintliga Kvantum-byggnaden. De karakteristiska limträbalkarna i bågform som finns i butiken kommer bevaras och återvinnas. 

Efter ICA Maxis invigning avslutas projektet med etapp tre då den tillfälliga butiken kommer tömmas för att rivas. Därefter förvandlas den ytan till parkering och en trevlig torgyta med solskydd som välkomstzon till nya Maxi-butiken.

Eget bageri och onlineerbjudande i framkant

Maxi Mobilia Lund byggs som en prisinriktad butik och kommer att erbjuda fullskaligt bageri, manuell deli, fisk och måltidserbjudande. Butiken kommer ligga i framkant med Online och hämta-hubb där utlämning kommer ske via paketrobot i entrén eller via en lättillgänglig drive-thru.

NollCO2 certifiering och solceller

Resultatet av projektet planeras ge en Maxi-butik på cirka 6 300 kvadratmeter, som även innefattar Apotek Hjärtat. Butiksbyggnaden kommer byggas enligt Miljöbyggnad Silver och även certifieras enligt NollCO2. På taket kommer solceller installeras för att bidra till en minskad elförbrukning. ICA Fastigheter kommer fortsatt äga och förvalta fastigheten när den är fullt utvecklad.

Visionsillustration av framtida ICA Maxi Mobilia. Wingårdhs arkitekter. 

ICA Kvantum Mobilia innan ombyggnadsstarten.

Nyfiken på mer om Mobilia?

FAKTA

Vårt projekt i Mobilia Lund

FASTIGHETSBETECKNING: Traktorn 3

ORT OCH KOMMUN: Mobilia i Lund 

KOMMUN: Lunds kommun 

INNEHÅLL/BUTIKSPROFIL: Maxi ICA Stormarknad, Apotek Hjärtat och nyckelservice 

YTA: Maxi-butik på cirka 6 300 kvadratmeter och en Apotek Hjärtat lokal på cirka 200 kvadratmeter 

SERVICE PÅ PLATS: Livsmedelsbutik, apotek, nyckelservice samt drive thru för upphämtning av förbeställd mat på ICA Maxi via online 

HÅLLBARHETSINITIATIV: Återvinning av limträbalkar i nuvarande byggnad. Solceller på taket samt certifiering enligt Miljöbyggnad Silver och NollCO2 

BYGGSTART: Entreprenad för etapp ett startade i slutet av 2022

INVIGNING: ICA-butiken planeras öppna under hösten 2024

LÄGE: ICA-butiken i Mobilia ligger i gott skyltläge centralt utmed Norra Ringen i Lund nära avfarten från väg 108 (Västra Ringen) 

NÄRLIGGANDE GRANNAR I HANDELSOMRÅDET: Systembolaget, Stora Coop, Kronans Apotek, Mio, Nordsjö idé och Design, Besikta bilprovning med flera 

FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter

SAMARBETSPARTNERS: Wingårdhs arkitekter

Dela