NYBYGGNADSPROJEKT

Samarbete mellan aktörer ska bidra till hållbar utveckling i Berga centrum i Linköping

Tillsammans med grannfastighetsägare och kommunen finns en vision om att utveckla centrum till en trygg och attraktiv plats som inrymmer både centrum och nya bostäder.

I slutet av 2020 förvärvade ICA Fastigheter de två fastigheterna Laken 3 och 5 i Linköping, som de flesta I området känner till som Berga Centrum. Platsen byggdes på 60-talet som en del av miljonprogrammet och här bor idag cirka 7 000 invånare.

Här finns kommersiellt innehåll som en ICA Supermarket med cirka 11 000 kunder per vecka, Apoteksgruppen, Folktandvården, förskola, Röda Korset, vårdcentral, två restauranger och en kiosk.

Platsen är i behov av en uppdatering och även få en lösning på de sociala problem och utmaningar som råder på platsen. Linköpings kommun har uttryckt en önskan att tillsammans med lokala fastighetsägare arbeta för att lyfta området och förbättra centrumets kvalitéer.

Pressträff kring nytt samarbete i Berga

Under en pressträff i april 2020 presenterade ICA Fastigheter, HSB Östergötland, Heimstaden Bostad och Stångåstaden nyheten om ett gemensamt samarbete med ambitionen att vidareutveckla Berga stadsdelscentrum i Linköping.

Vi är fyra parter som gått samman med en vision om att göra Berga till en levande, tryggare och mer attraktivare stadsdel att bo och verka i. Vi tror den är möjligt genom att blanda handel och bostäder kombinerat med annan samhällsservice för att sociala skapa mötesplatser i vardagen, sa Anna Nyberg vd ICA Fastigheter tillsammans med övriga parter under pressträffen.

God dialog med Linköpings kommun

De fyra parterna har sedan tidigare en dialog med Linköpings kommun som välkomnat initiativet. Kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun, Niklas Borg, fanns med vid pressträffen via länk och kommenterade samarbetet så här:

- Det här är det bästa som har hänt Berga. Vi ser här idag fyra starka aktörer som tar ett mycket välkommet initiativ att utveckla Berga stadsdelscentrum i Linköping. Kommunen anser att projektet har högsta prioritet och vill bidra till att omvandla och forma Berga centrum till en trygg och välkomnande stadsdel. Det gynnar inte bara Berga utan hela Linköpings kommun säger Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun.

Efter pressträffen lämnade ICA Fastigheter under sommaren 2020 in en ansökan om planbesked för fastigheterna Laken 3 och 5 vid Berga centrum. 

Planbeskedets huvudsakliga syfte, vad vill vi skapa?

ICA Fastigheters vision är att på sikt även möjliggöra utveckling av Berga Centrum för att möta det ökade kundunderlaget och öka platsens livfullhet och trygghet. För det krävs en ändrad detaljplan.

Vi vill driva en utveckling av platsen Berga centrum till en blandstad innehållandes både bostäder och handel samt offentliga ytor. Stadsdelsomvandlingen tanke är att bygga bort barriärer och vidareutveckla de kvaliteter som redan finns i området. Känslan av gemenskap och delaktighet ska prägla utformningen av stadsrummen och på så sätt vill vi att Berga centrum ska bli ett livfullt område med flera mötesplatser som de boende känner sig stolta över.

Initiativet ger fler bostäder i Berga

Utvecklingen av vår fastighet i Berga centrum skulle innebära ett tillskott om cirka 300 nya bostäder. Den nuvarande centrumbyggnaden som innehåller ICA-butiken planeras att rivas och ersättas med moderna bostadshus med kommersiella ytor i bottenvåningar.

Även grannfastighetsägare i Berga har utvecklingsprojekt igång runt centrumfastigheten, med planer för cirka 1300 nya bostäder i närområdet, vilka ska hjälpa till att lyfta Berga som stadsdel.

Nya Berga Centrum är utformat för maximal trygghet

Den inlämnade planidén är utformad med främst trygghet i åtanke och innehåller inga dolda hörn eller skrymslen. Alla ytor är planerade så att de är synliga från omkringliggande bostäder. Bostadskvarteren är tänkta att öppna upp sig söderut, dels för att skapa bra ljusförhållanden på gårdarna, men också för att öppna upp området söderifrån som idag kan upplevas som stängt och otryggt.

Handeln är tänkt att placeras i bottenvåningarna där alla entréer vänds utåt mot gata och torg för maximal exponering och tillgänglighet. Tillsammans bidrar torg och handelsstråk till en synlig livfullhet och skapar platser där människor vill vistas vid och ska känna sig trygga på.

Genom att tillskapa fler bostäder kan vi bygga bort öppna större ytor, som emellanåt kan upplevas som otrygga, kan vi skapa liv och rörelse mellan husen, vilket också är viktigt – det ska kännas tryggt och trevligt i Berga. För alla.

Foto:Andreas Äijä, Stångåstaden

Från vänster: Jonatan Karlsson, transaktionsansvarig Hemstaden Bostad, Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter och Anders Stjärnberg, vd HSB Östergötland . Foto:Andreas Äijä, Stångåstaden

Foto:Andreas Äijä, Stångåstaden

Läs mer?

Projektkalender Laken 3 och 5

FILM: SAMVERKAN

Berga centrum - från förvärv till vision

I december 2020 förvärvade ICA Fastigheter Berga Centrum. Sedan dess har vi genom olika funktioner inom ICA samverkat för att skapa en framtida vision om hur vi vill att Berga Centrum ska utvecklas framöver - samtidigt som den ska fungera för besökarna här och nu. Häng med på resan och se hur vi arbetar med en plats, både som utvecklingsprojekt och som en etablerad plats i lokalsamhället.

FAKTA

Projektet i korthet

FASTIGHETSBETECKNING: Laken 3 och 5

PLATS: Berga, Linköping

KOMMUN: Linköpings kommun

LÄGE: Fastigheten ligger med bra tillgänglighet och skyltläge, centralt vid Söderleden cirka tre kilometer utanför Linköpings stadskärna

FÖRVÄRVSÅR: December 2020

INNEHÅLL/BUTIKSPROFIL: ICA Supermarket, Apoteksgruppen, Berga hårvård, Folktandvården, förskola, Röda Korset, vårdcentral, två restauranger och kiosk

BUTIKSYTA: 5 250 kvm uthyrbar yta uppdelad på två byggnader med cirka 11 000 kvm markyta som parkeringsplatser  

HANDLARE: Anders Skott

FLÖDE: Cirka 11 000 kunder besöker ICA varje vecka 

BYGGÅR: 1965

MILJÖPROFIL: Ingen

BYGGSTART/INVIGNING: Finns idagsläget inga tidsplaner för byggstart eller invigning

FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter

SAMARBETSPARTNERS OCH LÄNKAR:  Stångåstaden, Heimstaden, HSB Östergötland, Pressträff 28 april 2021

Dela