NYBYGGNADSPROJEKT

Gemensam satsning för att utveckla Berga centrum i Linköping

Under en pressträff den 28 april presenterade fyra fastighetsbolag sin vision om att utveckla Berga stadsdelscentrum till en attraktivare stadsdel att bo verka och leva i.

Nyheten om ett gemensamt engagemang med en ambition om en vidareutveckling av Berga stadsdelscentrum presenterades av ICA Fastigheter, HSB Östergötland, Heimstaden Bostad och Stångåstaden. Pressträffen, som sändes digitalt, hölls av representanter från de fyra bolagen; Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter,Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, Anders Stjärnberg, vd HSB Östergötland och Jonatan Karlsson, transaktionsansvarig Heimstaden Bostad. Tillsammans berättade de om sitt gemensamma initiativ.

- Vi är fyra väletablerade parter som alla har ett lokalt engagemang och brinner för att utveckla staden. Att vi delar ett långsiktigt intresse av att göra Berga till en mer attraktiv och trygg stadsdel är en stark fördel för såväl kommunen som för boende och besökare i området. Med vår gemensamma kunskap kan vi åstadkomma en större förändring tillsammans än om vi agerat var och en för sig, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

Vision om en attraktivare stadsdel 
Avsikten är att genom stadsutveckling göra Berga till en levande, tryggare och mer attraktiv stadsdel att bo och verka i. Genom en mix av handel och bostäder kombinerat med annan samhällsservice, vill man utveckla och modernisera stadsdelen. Med en ny detaljplan finns möjligheter att genom samarbetet kunna:

  • Vidareutveckla stadsdelscentrum och ge rum för fler kommersiella inslag och service för både boende och besökare
  • Skapa ytterligare 250–300 nya bostäder i området
  • Skapa trygga och attraktiva utemiljöer och platser där människor vill mötas

Vad händer nu?
Aktörerna har redan nu påbörjat arbetet med att analysera platser och ska i nästa steg forma projektets innehåll, och en plan ska tas fram för hur utvecklingsarbetet ska drivas. Målet är att kunna skicka in en detaljplaneansökan före sommaren. Det som återstår då är att ansöka om planbesked och förhoppningsvis kunna påbörja arbetet med detaljplan under hösten 2021.

Pressträff i Berga centrum

Från vänster: Jonatan Karlsson, transaktionsansvarig Hemstaden Bostad, Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter och Anders Stjärnberg, vd HSB Östergötland 

God dialog med Linköpings kommun
De fyra parterna har sedan tidigare en dialog med Linköpings kommun som har välkomnat initiativet och givit en positiv respons på satsningen. Kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun, Niklas Borg, fanns med vid pressträffen via länk, för att kunna svara på frågor utifrån kommunperspektivet. Han kommenterade samarbetet så här:

- Det här är det bästa som har hänt Berga. Vi ser här idag fyra starka aktörer som tar ett mycket välkommet initiativ att utveckla Berga stadsdelscentrum i Linköping. Kommunen anser att projektet har högsta prioritet och vill bidra till att omvandla och forma Berga centrum till en trygg och välkomnande stadsdel. Det gynnar inte bara Berga utan hela Linköpings kommun säger Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköpings kommun.

Intresset från lokala media var stort, och frågorna berörde allt från formen för de bostäder som ska byggas till kommunens samarbete i projektet.

Dela