SPADTAG

Soligt spadtag för ny ICA-butik och bostäder i Enköping

ICA Fastigheter har nu tagit ett första spadtag på byggarbetsplatsen vid Doktor Westerlunds gata i Lillsidan. Från att vara ett område definierat av lättindustri och kontor är byggstarten ett första steg i omvandlingen till ett livfullt bostadskvarter med en ICA Supermarket-butik och ett 50-tal hyresrätter. Bostäderna ovan ICA-butiken möjliggörs genom en tredimensionell fastighetsbildning tillsammans med Magnolia Bostad.

En härlig septembersol strålade när kommunstyrelsens ordförande i Enköping Peter Book (m) tillsammans med Lasse Åhsberg från ICA Fastigheter, Anna Jöhnemark, ICA Sverige, Björn Bergman, Magnolia Bostad och Albert Sjögren, Byggpartner tog de första ceremoniella spadtagen för byggprojektet.  

Intresset för att delta på spadtaget var stort från Enköpings kommun, och representanter från både politiken och ett flertal tjänstemän, var på plats för att bevittna när startskottet gick för den nya stadsdelen Lillsidan, som de alla arbetat med under en lång tid. 

– Vi vill gå från industrikvarter till ett varierat bostadsområde och knyta ihop de västra stadsdelarna med centrum. Denna nya stadsdelen ska ge plats för 900 bostäder, service och upplevelser. I och med dagens spadtag inleds en spännande och efterlängtad utvecklingen av Lillsidan i Enköping, säger Peter Book, kommunstyrelsens ordförande.

Ett gott samarbete med Magnolia Bostad

Spadtaget var gemensamt arrangerat av ICA Fastigheter och Magnolia Bostad, som starten på ett gott samarbete i strävan att tillsammans vara delaktiga i att utveckla fastigheten till en trygg, hållbar och tillgänglig plats för människor att trivas och leva på. Utvecklingen av ICA-butiken och byggandet av de ovanliggande bostäderna är den första delen i en omfattande modernisering och utveckling av området. Platsen har tidigare varit ett lättindustriområde med bland annat en bilverkstad som nu är sanerat och klart för bebyggelse. 

– Vi är väldigt glada över äntligen få sätta i gång med vår del av utvecklingen i Enköping. Nu bygger vi en ICA-butik med bostäder i ett växande stadskvarter, vilket ligger helt i linje med vår strategi att hitta projekt där etablering av en ny butik kan kombineras med exempelvis bostäder, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.    

ICA-butiken som skafferiet på hörnet

I Enköping vill vi ge rum för en modern ICA-butik med fokus på färskvaror, inspirerande måltidslösningar och en förbättrad och mer tillgänglig e-handel där besökarna lätt kan svänga förbi och hämta upp sina matinköp. Med generösa öppettider skapas liv och rörelse på platsen vilket i sin ger en trygg och säker miljö att vistas i för besökare. Det blir som ett slags lättillgängligt skafferi på hörnet för dem som lever och bor i närområdet. Två kommersiella lokaler planeras också i anslutning till ICA-butiken med ytor på 50 respektive 200 kvadratmeter.

Hållbarhet i projektet

Projektet innehåller cirka 2 000 kvadratmeter kommersiell verksamhet och cirka 12 000 kvadratmeter bostäder. Butiksfastigheten kommer att certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad Guld och butikens kylanläggning tillsammans med ett geoenergisystem säkrar att fastigheten får effektiv uppvärmning med låg elförbrukning såväl vinter- som sommartid. Magnolia Bostad planerar för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver för sina bostäder.    

Invigning och ägande

Ambitionen är att ICA-butiken sa stå klar under våren 2023, och bostäderna vara klara för inflyttning under 2023. ICA Fastigheter kommer att äga och förvalta den framtida butiksfastigheten.  

Mingel innan spadtaget. 

Från vänster: Anna Jöhnemark ICA Sverige, Björn Bergman Magnolia Bostad, Peter Book Enköpings komun, Lasse Åhsberg ICA Fastigheter och Albert Sjögren ByggPartner.  

 Vy från norr och Doktor Westerlunds gata

Vi vill skapa skafferiet på hörnet för boende och besökare i Lillsidan

 

 

Dela