NYBYGGNADSPROJEKT

Tillsammans med JM har vi utvecklat stadskvarter i Limhamn med ICA-butik och bostäder

Limhamns Sjöstad på Limhamn i västra Malmö är en stadsdel under förvandling från cementindustri till en ny stad i staden. På en snårig och grustäckt mark har ICA Fastigheter och JM utvecklat ett tryggt och hållbart bostadskvarter i stadsmiljö med bland annat en ICA Supermarket-butik och bostäder i en tredimensionell fastighetsbildning.

ICA Fastigheter har i Limhamns Sjöstad genom gott samarbete tillsammans med JM utvecklat ett stadsmässigt blandstadskvarter med bostäder, ICA-butik och service. Utöver ICA-butiken finns två lokaler med plats för restaurang, café, butik eller annan kommersiell verksamhet som kan bidra till platsens puls. 

Ovan det kommersiella gatuplanet finns drygt 70 nya bostadsrätter som utvecklats av JM och möjliggjorts genom en tredimensionell fastighetsbildning.

Limhamns Sjöstad är mycket attraktivt för bostäder genom dess nära läge till havet med småbåtshamn och naturreservat samt närheten till både Limhamns centrumkärna och centrala Malmö. När området är klart kommer det innehålla cirka 4-5 000 bostäder i en blandstadsmiljö.

Levande plats för möten i vardagen

ICA-handlare karaktäriseras av starkt lokalt driv och intresse för ett levande samhälle ofta genom sociala initiativ och samarbeten. När vi etablerar butiker är vår ambition att göra ICA-butik till samhällets nav där vardagens liv, rörelser och sociala gemenskap äger rum. Vår förhoppning är att den nya ICA-butiken genom dess kundunderlag kommer bli en av Limhamns mest välbesökta mötesplatser.   

Vad har vi byggt på platsen?

Projektet innehåller 6 972 kvm bostäder och cirka 2 000 kvm kommersiell verksamhet. De kommersiella verksamheterna är uppdelade på ICA-butiken samt två lokaler för restaurang och övrig service som alla ligger i gatuplan med egna entréer. Byggnaderna har två garageplan, ett under ICA-butiken där vi byggt ett underjordiskt kundparkeringsgarage på cirka 60 p-platser och ytterligare ett separat parkeringsplan för boende med cirka 50 p-platser, beläget ovanför butiken.

De två byggnaderna innehåller 6-8 våningar i en kvartersstruktur med en grönskande innegård för sociala möten och avkoppling. Målsättningen är att byggnaderna i området ska återspegla den industriella historien på platsen. Tegel är ett karaktäristiskt skånskt material som dominerar bottenvåningarna.

Den kommersiella delen av fastigheten certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och värms upp genom fjärrvärme. Laddstolpar för elbilar finns kundgaraget.

Kommunikationer

Från Limhamn tar man sig enkelt till Malmö centrum med cykel, buss eller bil. Lund, Helsingborg, Köpenhamn med flera orter når man med tåg från Malmö Central. Öresundsbron, förbindelsen med Danmark och kontinenten på bekvämt avstånd. När Citytunneln var klar i slutet på 2010 blev livet i regionen lättare, snabbare och bekvämare. Då har man på Limhamn även nära till Hyllie station, varifrån man kan ta sig med tåg till Köpenhamn på 20 minuter. 

Byggstart och invigning

Byggstart för projektet skedde genom ett första spadtag i september 2020, (läs mer om spadtaget här) och i november 2022 invigdes nya ICA Supermarket Limhamns Sjöstad under festliga former. (Läs mer om invigningen här). Inflyttning i bostäderna skedde under första kvartalet 2023.

Nyfiken på mer?

Projektkalender Limhamn

LIMHAMNS HISTORIA

Limhamns historia är gjuten i betong

Limhamn har inte alltid varit en skånsk bostadsidyll med sjudande liv och småbåtshamn vid havet. Här har det under delar av 1800-talet och framåt funnits både kalkbrott och cementfabrik, något som på flera sätt satte en stark prägel på livet i Limhamn.

Läs mer om Limhamns historia
Dela