SPADTAG

Lekfull start på ICA och JMs multifunktionella kvarter i Limhamn

Första spadtag för ICA Fastigheters och JMs gemensamma handels- och bostadskvarter i Limhamns Sjöstad.

Den 3 september samlades representanter från ICA Fastigheter, JM, Malmö Stad och Tornstaden för att ceremoniellt starta igång bygget av ett nytt bostadskvarter på Geijersgatan Limhamn. Med havet runt knuten ska här byggas ett kvarter i tredimensionell fastighetsbildning, där ICA Supermarket och lokaler för restaurang och service ska finnas på bottenvåningen och cirka 70 bostäder med en härligt grönskande innergård ska byggas ovanpå. Garage för butikens besökare byggs mellan butik och bostäder.

Ett lekfullt spadtag för en lekfull framtid

För att belysa att fastigheten är tänkt som framtida tryggt hem för en hel del barn som ska växa upp här, hade spadtaget en liten lekfull twist. Med hjälp av röda leksaksgrävskopor fick Sofia Hedén, ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Malmö Stad, Fredrik Johansson, ICA Fastigheter, Lau Borch regionchef JM samt Staffan Waldenström vice VD Tornstaden inviga platsen och med skopornas hjälp plantera ett cederträd som förhoppningsvis liksom barnen ska växa upp i kvarteret.   

I sitt spadtagstal belyste Sofia Hedén vikten av att fylla de tomrum mellan gammalt och nytt som kan uppstå när en stad utvecklas. Hon menade på att just denna fastighet är ett sådant hål som nu ska fyllas för att bindas ihop med övriga delar av staden.

- Det är extra roligt att det är en sådan spännande fastighetsbildning med olika funktioner. För samtidigt som vi förtätar mer och mer i stan så ställer det allt högre krav på vad vi ska få in i de här delarna för att vi ska få plats allesammans, säger Sofia Hedén ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Malmö Stad

Ägande och ytor

ICA fastigheter kommer äga och förvalta 2 000 kvadratmeter kommersiell yta och de 71 lägenheterna (6 972 kvadratmeter) kommer ingå i JM:s ansvar. Husen kommer vara 6–8 våningar med en grönskande innergård. Formen och materialvalen som exempelvis tegel speglar platsens karakteristiska industrihistoria.

Ett hållbart kvarter

Den kommersiella delen av fastigheten kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och värmas genom fjärrvärme. Som ännu ett viktigt steg för att möta konsumenter idag och i framtiden kommer ICA-butikens kundgarage att utrustas med laddstolpar för elbilar.

Byggstart

Efter spadtaget tar projektet fart ordentligt och ICA Supermarket planeras kunna öppna till julhandeln 2022. Inflyttning i bostäderna förväntas vara möjlig under första kvartalet 2023.

Se spadtaget digitalt här> 

 

Dela