STADSUTVECKLING

Med aptit för det goda i Sollentunas nya stadsdel

Genom en tydlig vision samarbetar fastighetsägare i Häggvik för att tillsammans förvandla lättindustri till en pulserande ny stadsdel där det smarta, roliga och brokiga har fått vara ledstjärna för framtidens stadsdel.

Häggvik i Sollentuna kommun i Stockholm genomgår en omvandling. Från dagligvaruhandel, industri, kontor och volymhandel till en ny spännande stadsmiljö med plats för bostäder, hotell, restauranger, kontor, skola, idrottshall, service och handel genom levande bottenvåningar.

Mitt i den planerade nya stadsdelen Södra Häggvik vill ICA Fastigheter låta den nuvarande ICA Maxi-butiken finnas kvar och genom fastighetens byggrätter ge möjlighet att uppföra cirka 900 bostäder med varierande lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer i anslutning.

ICA-butiken som socialt nav i Södra Häggvik

Vår ambition är att låta ICA-butiken bli det centrala navet i vårt stadskvarter, där boende och besökare kan samlas kring god mat eller genom sociala mötesplatser i form av butik, restauranger, barer, caféer, uteserveringar och torg- och parkmiljöer – mitt i den goda staden enligt ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi.

Med mat och måltider som den naturliga utgångspunkten, tillsammans med urban service förenat med sociala aspekter, vill vi skapa en enklare vardag för våra invånare i en stad där alla är välkomna.

Värderingar som smart, kul och brokigt ska forma staden

Södra Häggviks omvandling sker i samverkan med andra fastighetsägare som Sollentuna kommun, ALM och Magnolia. Tillsammans vill vi skapa en ny spännande stad som ska influeras av storstadens puls och livsstil med attraktiva upplåtelseformer.

Södra Häggviks vision är att skapa ett helt nytt tankesätt att utveckla områden som grundar sig i att den riktigt smarta platsen som människor vill bo och verka på är den som fungerar bäst i vardagen med både kommunikationer och service i världsklass i en kul inramning. Hit ska de bostadssökanden flytta som instämmer i att smart, blandat och brokigt bidrar till en mer lustfylld vardag, där alla känner sig välkomna.

Starkt kommunikationsläge

Den nya stadsdelen Södra Häggviks främsta fördel är dess läge och närhet till kommunikationer. En ny pendeltågsuppgång byggs i anslutning till stadsdelen, som boende lätt tar sig till så väl Stockholms city eller Arlanda. Tvärbanans spårväg byggs ut via Kista- Sollentuna centrum till närliggande Helenelund och runt knuten finns E4:an och påfart till Förbifart Stockholm som i framtiden smidigt kopplar ihop Stockholm på ett helt nytt sätt som gör Häggvik till en helt ny nod att räkna med.

Under de närmaste ett till fem åren kommer mer än mer än 4 500 nya bostäder byggas i Södra Häggvik i olika etapper med beräknad inflyttning av cirka 10 000 nya invånare. Först ut med att börja bygga är ALM som bygger både etapp 1 och två med innehåll som kontor, hotell och företagsboenden till Svenska nyttobostäder.  

Tänkt kvartersstruktur för vår fastighet med möjlighet till cirka 900 bostäder, ICA Maxi-butik, Apotek Hjärtat och goda grannar. 

Flygbild över nuvarande Häggvik med Magnolias fastighet till höger, ICA Maxi-butiken i mitten framför ALMs fastighet norrut. 

 

Kommunens strukturplan för Södra Häggvik. 

 

 

ICA Fastigheters vision för den livfulla platsen med mat och möten i fokus. 

Vill du läsa mer om den nya stadsdelen?

Projektkalender Södra Häggvik

WEBBPLATS: SÖDRA HÄGGVIK

Södra Häggvik har en egen webbplats

I Södra Häggvik, Sollentuna, kommer de leva som förstått att den fiffigaste platsen att bo på är den som gör livet så enkelt som möjligt. Det är ett område för de som tycker att blandat och brokigt bidrar till en mer lustfylld vardag! Nyfiken?

Besök Södra Häggvik redan idag

Vill du läsa mer om liknande projekt?

Vi utvecklar platser med livfullt innehåll. Det kan vara en mix mellan kommersiellt innehåll och bostäder - eller vad platsen behöver. Här är tre goda exempel på nya butiker i stadsmiljöer för den goda stadan. 

Hållbart stadskvarter i Brunnshög, Lund

Hållbarhet på riktigt i Lund genom ny stadsdel i Brunnshög med ICA-butik i 3D lösning.

Läs mer om Brunnshög

Butik och bostäder knyter ihop ön Sanden till staden

I Vänersborgs vill kommunen utveckla ön Sanden till en del av centrum med bostäder, lokal handel och kontor.

Läs mer om Vänersborg

Från verkstad och bilar till butik och bostäder i Enköping

Centralt belägen i Enköping ligger en lättindustrifastighet där ICA-butik och bostadskvarter ska byggas.

Läs mer om Enköping
Dela