3D FASTIGHETSBILDNING

Projekt för nytt kommunhus och ICA-butik i samarbete med Jönköpings kommun

ICA undersökte under många år möjligheten att stärka sitt butiksnät i området kring Huskvarna Madängen. 2012 tecknades därför ett samverkansavtal mellan ICA Fastigheter och Jönköpings kommun i syfte att skapa en fastighet med många olika verksamheter, däribland Huskvarnas nya stadshus och bibliotek.

I augusti 2015 togs det första spadtaget till byggnaden som inrymmer drygt 300 arbetsplatser för tre olika förvaltningar, bibliotek samt en modern ICA Kvantum-butik och Apotek Hjärtat i entréplan. ICA Fastigheter äger butiksfastigheten genom en 3D-fastighetslösning och Jönköpingskommun resterande fastighet i ovanvåningarna. 

Byggnaden stod klar våren 2017 och innehåller en Kvantum-butik på cirka 3 800 kvadratmeter och Apotek Hjärtat. Fastigheten planerades utifrån ett miljöeffektivt perspektiv och har efter färdigställandet certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.

Krav på social hänsyn vid anställning

Projektet var ett av de första där ICA Fastigheter tog ett tydligare samhällsansvar kring upphandlingen av arbetskraft med social hänsyn. Att öka upphandlingen av tjänster med sociala hänsyn var även ett prioriterat mål i Jönköpings Kommun. Målet var att öka möjligheten till nya jobb för Jönköpingsbor som står långt från arbetsmarknaden.

I det gemensamma projektet satte ICA Fastigheter och Jönköpings kommun i upphandlingsvillkoren krav på totalentreprenören att särskild social hänsyn skulle tas vid upphandling av arbetskraft. 

Enligt kontraktet skulle entreprenören kontinuerligt under byggperioden ta in minst fem elever per läsår från relaterade gymnasieutbildningar, för att erbjuda en APL plats under minst fem veckor. Dessutom skulle minst fem lärlingsanställningar erbjudas för elever med yrkesexamen, från gymnasiets Bygg- och Anläggningsprogram. Totalentreprenören samarbetade även med Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden under byggperioden för att tillhandahålla två praktikplatser för arbetslösa personer från Jönköpings kommuns arbetsmarknadsavdelning. 

Målet med de tre initiativen är att deltagarna praktiskt ska få pröva arbetsuppgifter och ta ansvar under handledning på en arbetsplats i syfte att erhålla kompetenser som gör individen anställningsbar och därmed minska arbetslöshet och bidragsberoende.

Byggnaden invigdes 29 mars 2017 och är idag en välbesökt och livfull plats i Huskvarna med blandade verksamheter.

 

Nyfiken på mer?

Fakta

Fakta kring vårt 3D projekt tillsammans med Jönköpings kommun

Fastighet: Madängen 3
Ort: Madängen/Huskvarna
Kommun: Jönköpings kommun
Innehåll/butiksprofil: ICA Kvantum och Apotek Hjärtat
Yta: ICA-butikens yta 3 800 kvm, kommunens verksamhet cirka 8 000 kvm BTA
Målgrupp: Boende i området kring Madängen, Huskvarna
Parkering: 265 gemensamma p-platser
Miljöprofil: Butiken har certifieringen Miljöbyggnad Silver
Byggstart: 26 augusti 2015
Invigning: ICA Kvantum öppnade den 29 mars 2017, stadshuset i augusti 2017
Arkitekt: ICA-butiken Tecknarstudion, Göteborg. Illustrationer kommunen Palle Widegren, HMXW Arkitekter
Fastighetsägare: ICA Fastigheter AB
Kommunikationer: Butiken har ett centralt läge i Huskvarna nära kommunikationer

Visa hela informationen Dölj informationen

Illustration närområde

    Dela