KÖPKVARTERET I BARKARBY

Köpkvarteret Flottiljen - en ny stad växer fram

Våren 2010 utlyste Järfälla kommun en markanvisningstävling för det planerade Barkarby handelsområde. ICA Fastigheters förslag vann kommunens gillande och det första spadtaget togs 22 november 2012. Invigning skedde den 14 maj 2014.

Våren 2010 utlyste Järfälla kommun en markanvisningstävling för det planerade Barkarby handelsområde. Efter ett omfattande arbete bedömde kommunen att förslaget från ICA Fastigheter var det bästa med dess tydliga disponering av tomten och ett genomgående helhetskoncept med en tydlig och enkel struktur. 

Kommunen ansåg även att ICA hade en hög ambitionsnivå gällande livsmedelsbutikens utbud samt övrig service inom kvarteret, höga miljöambitioner som miljöcertifierade och ett aktivt arbete inom miljöområdet.  Det första spadtaget togs 22 november 2012 och invigning skedde den 14 maj 2014. 

Med Flottiljen köpkvarter har vi utvecklat ett lokalt centrum som utgör länken mellan Barkarby handelsplats storskaliga volymhandel och den framväxande stadsdelen Barkarbystaden med dess lokala behov av närservice och småskalig handel.

Platsen är central och lättillgänglig för både långväga besökare och boende runt hörnet, det är en plats där människor träffas, tränar, handlar och utför sina ärenden på. 

Social service i ett handelskvarter

För att göra den framväxande stadsdelen levande finns här såväl mäklare som klädbutik och florist, men också restaurang och kafé för människor att mötas på. Vi vill att området ska genomsyras av omtanke med vår fastighet som hjärtat i Barkarbystaden, därför är även vård och omsorg grunden till varför vi valt att etablera både ett gym, BVC och vårdcentral här.  Genom att vända dessa hyresgäster mot den framväxande stadsdelens torg bidrar vi till att skapa en stadsmässighet och en mänsklig skala som uppmuntrar de boende att ta del och plats i sitt nya samhälle. 

Stort fokus har lagts att få de besökare som kommer till fots, med cykel eller med lokaltrafik. Att de ska känna sig trygga och välkomna trots att dagens Barkarby är en mycket bilorienterad handelsplats i sin helhet. 

Genom etableringen av Flottiljen Köpkvarter har ICA och ICA Fastigheter även kunnat bidra med ett hundratal arbetstillfällen i Järfälla kommun.

2015 blev Flottiljen Köpkvarter nominerad till priset Bästa handelsplats av NCSC Retail Awards.

Fakta Barkarby

Ort: Barkarby,

Kommun: Järfälla kommun

ICA-butik: Maxi ICA Stormarknad Barkarbystaden

Yta: 30 000 kvadratmeter

Innehåll: Ett utvecklat lokalt centrum som utgör länken mellan Barkarby handelsplats och den framväxande stadsdelen, där ICA Maxi är hjärtat i Barkarbystaden.

Miljöprofil: Miljöbyggnad Silver

Byggstart: 2013

Invigning: 14 maj 2014

Hyresgäster: ICA Maxi, Apotek Hjärtat, Systembolaget, Barkarbystadens blommor, Webhallen, Club XPRS, Tele2, Hemtex, Grekiska Kolgrillsbaren, Fitnes24seven, Flottiljen vårdcentral och BVC, Café och Conditori Boulevard, Wedding Castle, GEIST, Familjeläkarna, Clothes & Home, Önska och Svenska mäklarhuset. 

Kommunikationer: Närheten till E18 och E4 gör tillgängligheten god. Idag kommer du till Barkarbystaden antingen med buss, pendeltåg, bil eller cykel. Om några år kommer tunnelbana och regionaltåg även att stanna på Barkarby station/Stockholm Väst och Förbifart Stockholm kommer att passera platsen.

Övrigt: 2015 blev Flottiljen Köpkvarter nominerad till priset Bästa handelsplats av NCSC Retail Awards.

Fastighetsägare: ICA Fastigheter AB

Visa hela informationen Dölj informationen

Flygbild Flottiljenområdet

LÄS OM

Projektets utveckling

September 2017
En 2850 kvadratmeter stor solcellsanläggning sätts i drift på taket.

Oktober 2015
Flottiljen Köpkvarter blev nominerad till priset Bästa handelsplats av NCSC Retail Awards i konkurrens med fem andra köpcentrum som Täby Centrum, Emporia och Triangeln. 

27 mars 2014
Flottiljen Köpkvarter certifieras till Miljöbyggnad Silver

14 maj 2014
Invigning av Flottiljen Köpkvarter

22 november 2015
Det första spadtaget togs. På plats fanns Per Strömberg tillsammans med Järfälla kommun och Peab.

9 september 2010
Järfälla kommun meddelar att ICA Fastigheter vunnit tävlingen

17 maj 2010
Järfälla kommun utlyser en markanvisningstävling

Dela