NYBYGGNATION

Butik och bostäder på Sanden knyter ön med centrala Vänersborg

Ön Sanden vid centrala Vänersborg, med kanalen om var sida, används idag främst för verksamheter inom lättindustri. Vänersborgs kommun har under flera år haft planer för hur de ska låta bygga om Sanden från en känsla av industri och storskaliga byggnader till ett attraktivt område med bostäder, lokal handel, kontor och annan centrumverksamhet.

Kommunens avsikt är att låta Sanden blir en ny stadsdel som ska stödja centrum som därmed kan växa över kanalen och bli mer tillgänglig. Genom en tänkt gång och cykelbro kopplas området ihop med centrum och skapar attraktiva gång- och vistelsestråk utmed kanalen. Här ser kommunen en framtid med bebyggelse i form av bostadshus med levande bottenvåningar som kan fyllas med småbutiker, kontor och restauranger. Allt ett stenkast från Vänersborgs stadskärna nära Resecentrum och shopping.

Så vill ICA Fastigheter bidra till stadsutvecklingen

ICA Fastigheter äger idag fastigheten Jullen 4 och 5 på ön Sanden, som idag bland annat har hyresgästerna ICA Kvantum och Apotek Hjärtat. För att bidra till den nya stadsutvecklingen och uppfylla visionen om en attraktiv och livfull stadsdel planerar ICA Fastigheter att bygga kvarter med flerbostadshus invid om ICA Kvantum-butiken. Tack vare butikens utbud av god mat, service och långa öppettider blir den en trevlig mötesplats i vardagen och ett tydligt nav för samhällsservice för boende och besökare på Sanden.

Samtidigt som de cirka 200-300 nya bostäderna planeras i blandade former kommer även ICA Kvantum byggnaden få ett ansiktslyft och nya servicefunktioner ses över. 

Vad händer nu?

Just nu pågår ett arbete med framtagande av utredningar inför ny detaljplan för Jullen 4 och 5 i syfte att tillskapa bostadskvarter i anslutning till centrum. Samråd planeras till Q4 2020 och den nya detaljplanen beräknas antas 2021. Byggstart för de nya bostadskvarteren kan påbörjas tidigast 2022.

 

 

Projektkalender Vänersborg

Dela