NYBYGGNADSPROJEKT I 3D

Ny ICA-Kvantum-butik vid Campus på Teleborg i Växjö

I samarbete med Växjö kommun har ICA Fastigheter utvecklat en ny ICA Kvantum-butik och studentbostäder i det växande Campusområdet på Teleborg i Växjö.

ICA Kvantum Teleborgs röda band klipptes en solig och blåsig dag i april 2018. Ett hundratal kunder, handlaren Joakim, butikspersonal och flera lokaltidningar var på plats när butiken invigdes i nya och moderna lokaler på Teleborg i Växjö.

Projektet kom till genom ett samarbete med Växjö kommuns fristående fastighets- och utvecklingsbolag Videum och Växjöbostäder då Videum sålde 13 100 kvadratmeter mark till ICA Fastigheter. Där har aktörerna tillsammans utvecklat platsen i ett 3 dimensionellt ägande där ICA Fastigheter äger butiksfastigheten, kontorsytor och kommersiella ytor medan kommunala Växjöbostäder äger och förvaltar studentbostäderna.

En 3D-lösning i gott samarbete med Växjöbostäder 

En tredimensionell fastighetsindelning gör det möjligt för parterna att utnyttja fastighetsytan maximalt och byggnationen av byggnaden sköttes genom ett kontinuerligt samarbete med Växjöbostäder under hela projektets gång. I bottenplanet finns nu hyresgästerna ICA Kvantum, Teleborgs tandläkarmottagning, Apotek Hjärtat och ett antal kontorslokaler. I de sju ovanliggande planen har Växjöbostäder 248 studentlägenheter med tillhörande gårdar ovanpå butiksytan.

En 3D-bildning gör byggprojekt mer kostnadseffektiva och delar upp platsens ansvar mellan flera fastighetsägare. Dessutom blir det enklare att skapa mervärde när flera fastighetsägare bygger och utvecklar platsen samtidigt.

En ny pulserande mötesplats nära Linnéuniversitetet

Byggnaden ligger centralt i universitetsområdet vid Videum Science Park i ett trafikorienterat läge nära centrala Teleborgsvägen. Här finns bra bussförbindelser som såväl som cykel- och gångstråk, vilket gör platsen till en självklar mötesplats för Teleborgsinvånarna.

Platsen är en mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet och en plattform för nyföretagande och företagsutveckling. Utöver studentbostäderna finns i dagsläget här runt 90 företag och organisationer med sammanlagt omkring 500 arbetstillfällen.

 
 

 

FILM

Se vår film om projektet på Teleborg

Byggprojektledare Mats Björk berättar om hur projektet kom till och genomfördes.

Se filmen om projektet här

Fakta

Växjös senaste matmarknad med studenbostäder.

FASTIGHET: Växjö 12.11 
ORT: Teleborg,  Växjö
KOMMUN: Växjö kommun, Kronobergs län
INNEHÅLL/BUTIKSPROFIL: ICA Kvantum
GODA GRANNAR/HYRESGÄSTERApotek Hjärtat, Tandvården Teleborg mfl.
MÅLGRUPP: Boende i campus/närområdet samt stadsdelen Teleborg och centrala Växjö
MILJÖPROFIL: Miljöbyggnad guld
BYGGSTART: Hösten 2016
FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB samt Växjöbostäder
KOMMUNIKATIONER: Bra bussförbindelser med flera linjer som trafikerar Teleborgsvägen. Välutvecklat gång- och cykelnät. 
INVIGNING: Butiken invigdes den 11 april 2018

Visa hela informationen Dölj informationen

Docenten 1

NY BUTIK MED 40-ÅRIG ERFARNHET

En ny mötesplats för ett växande Teleborg

ICA-butiken på Teleborg flyttade efter 43 år och bytte profil till Kvantum. Den nya butiken ersatte ICA Supermarket Teleborg som tidigare låg i Teleborg Centrum.

Det populära bostadsområdet Teleborg ligger knappt fyra kilometer från Växjös stadskärna. Teleborgs Centrum som ligger inne i bostadsområdet är jämförelsevis slitet med ett antal mindre hyresgäster och vänder sig i första hand till de boende i området.

Den gamla butiken hade en positiv utveckling i takt med områdets kontinuerliga tillväxt. En stor del av senare års expansion berodde på att stadens högskola år 1999 blev utnämnt till universitet (Linnéuniversitetet) och därefter utvecklat ett starkt campus med Science park på Teleborg där drygt 9 000 studenter bor och varje dag rör sig mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger och pubar, sjöar och friluftsområden. Trots att Teleborg redan är den största stadsdelen i Växjö hade kommunen detaljplanerat för ytterligare byggnation av bostäder i blandade former.

    Dela