MOBILITET

ICA Fastigheter och mobilitet

Ett helhetsgrepp inom hållbarhet innebär tankesätt utanför våra traditionella ramar. Med ett krafttag inom mobilitet kopplat till våra handelsplatser skapar vi förutsättningar för att uppnå det helhetsgreppet, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter

Trygghet och säkra platser genom ökad mobilitet

Mobilitetfrågor är viktiga när det gäller att bidra till trygga, säkra och inkluderande platser. Dit det är lätt att ta sig på olika sätt. Till exempel att lätt, säkert och tryggt kunna ta en lastcykel till ICA och prata med en granne när du fyller på luft i däcken vid cykeldepån. Då bidrar vi till livfulla platser och ju fler olika sätt som besökarna kan ta sig till våra platser desto fler kan också göra det.

Det här menar vi med mobilitet

Mobilitet för oss är möjligheten för varje enskild person att förflytta sig dit hon vill, när hon vill. Möjligheterna varierar mellan människor beroende på tidpunkt, målpunkt, geografiska och ekonomiska förutsättningar och skede i livet. God mobilitet är därför ett trafiksystem som ger resenären en flexibilitet i sina val av färdmedel, och många alternativ på hur färdmedlen kan kombineras.

Faktorer som påverkar mobilitet

Mobilitet påverkas av många yttre faktorer som klimat och ekonomi, och Ingen kan med säkerhet förutspå vilka framtidsscenarion som är troligast. Men vi på ICA Fastigheter vet att god mobilitet är en förutsättning för den livfulla platsen där människor vill bo, handla och verka. Länge.

 

Det här är målet med ICA Fastigheters mobilitetsarbete:

1. Skapa attraktiva och hållbara platser och destinationer

Platser där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar. Tillsammans med kommuner och partners kan vi skapa långsiktiga platser med liv och rörelse.

2. Skapa en hållbar framtid

Vi vill förenkla för kunder och underlätta deras vardagliga resor för de som inte vill eller har möjlighet att använda den privata bilen.

3. Bidra till ett tryggt samhälle

Som samhällsaktör kan vi, genom att inkludera mobilitet i ett tidigt skede, skapa trygghet för människor och transportslag runt omkring våra platser.

4. Framtidssäkra platserna med ett ständigt utvecklingsperspekiv

Då ökar vi möjligheterna att erbjuda nya tjänster i framtiden. Att driva ett fokuserat arbete runt mobilitet är ett prioriterat område för framtiden.

SÅ ARBETAR VI

Exempel och satsningar inom mobilitet

Exempel på hur vi arbetar med mobilitet på våra platser

  • Varje plats är unik, vi studerar våra platser noga för att på så sätt satsa rätt för att maximera möjligheterna att utveckla rätt mobilitetserbjudande för just den platsen
  • Vi gör mobilitetsanalyser på större områden som ger oss kunskap om hur våra kunder förflyttar sig
  • Vi bygger in flexibilitet i till exempelparkeringsytor som då kan anpassas, både i befintligt fastighetsbestånd och nya etableringar.
  • Vi utvecklar värdeskapande koncept inom mobilitet, som till exempel laddning av elfordon, cykeldepåer med laddningsmöjlighet, bildelningstjänster, lastcyklar och senior- och familjeparkeringar.
  • Vi samverkar med kommuner och andra fastighetsägare för att skapa attraktiva och hållbara mobilitetslösningar.

ICA Fastigheters mobilitetssatsningar 

  • Vi har deltagit i Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer.
  • Vi har deltagit i Modern mobilitet i Barkarbystaden som drivs av SL, Nobina och Järfälla Kommun ger en unik möjlighet att integrera ny teknik, kollektivtrafik och infrastruktur för en modern och hållbar stadsutveckling.
  • Vi har drivit ett större mobilitetsprojekt i Munkebäck tillsammans med Göteborgs kommun i samband med utvecklingen av platsen
  • Vi utvecklar ett mobilitetsprogram för Arninge i Stockholm och Brunnshög i Lund i samband med våra nya etableringar

MOBILITET OCH HÄLSA

Så inspirerar vi till hållbara val

Att tänka på vad man bör och inte bör äta är bra för din hälsa, men det är att röra på sig också. Hur tar du dig till matbutiken? På ICA Fastigheter vill vi uppmuntra våra besökare att ta den hälsosamma vägen.

Läs hur vi vill inspirera till hälsosamma val
Dela