NY MARKNADSPLATS I ULRICEHAMN

ICA hjälper till att utveckla Ulricehamns stadsbild och skapar ny marknadsplats

I mars 2017 togs det första spadtaget till Ulricehamns nya marknadsplats i Ubbarp. En ny ICA Maxi-butik har kompletterat den minskade Kvantum-butiken i city till förmån för ett nytt stadsbibliotek i centrala Ulricehamn.

ICA och Ulricehamns kommun har under flera år samarbetat för att utveckla Ulricehamns stadskärna med bättre samhällsservice och handel. Samarbetet har resulterat i att ICA Kvantum-butiken i centrala Ulricehamn har minskats med nästan 1 000 kvadratmeter och bytt profil till ICA Supermarket. ICA Fastigheter fortsätter att äga butiken genom en 3D-lösning. Resterande del av fastigheten, inklusive byggrätter, säljs till kommunen, som ska expandera byggnaden med 500 kvadratmeter och bygga ett stadsmässigt bibliotek i två plan. Därmed ska ulricehamnare och besökare få ett bibliotek med mer central placering och möjlighet till ökade upplevelser. Kommunen svarar själva för byggandet av det nya biblioteket. 

Ny marknadsplats i Ubbarp

Kommunen erbjöd i sin tur ICA Fastigheter att köpa fastigheten Ubbarp 8:20 som är ett läge strax norr om tätorten Ubbarp, lite utanför stan. På platsen byggde ICA Fastigheter med ambitionen att skapa en attraktiv marknadsplats som tar hänsyn till den lokala marknadens behov. Butikerna byggdes i Ubbarp, strax norr om Ulricehamn, där hyresgästerna ICA Maxi, Apotek Hjärtat och Elgiganten ska ge de människor som bor och rör sig i området ett brett utbud, prisvärda varor och god service.

Marknadsplatsen en beräknad totalyta på 10 000 kvadratmeter och är uppdelad i fyra lokaler. ICA-butiken disponerar 5 829 kvadratmeter, Apotek Hjärtat 170 kvadratmeter och Elgiganten 1 000 kvadratmeter. Utöver de nämnda hyresgästerna finns möjlighet till ytterligare två till tre goda grannar att etablera sig på marknadsplatsen som komplement till Ulricehamns centrum. Platsen har även en utemarknad på ca 900 kvadratmeter, fyra kundvagnsgarage, cykelparkering, lastintag och parkeringsplatser för funktionshindrade och personal. På sikt planeras det även för en återvinningsstation.

Första spadtaget för nya ICA Maxi-butiken togs den 21 mars av Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamns kommun, samt Lena Boberg, vd ICA Fastigheter och Sören Ekman, etableringschef ICA Sverige.

- Vi på ICA Fastigheter är mycket glada för samarbetet med Ulricehamns kommun som möjliggör att vi tillsammans kan utveckla Ulricehamn som stad. Stadskärnan får mer plats för ytterligare handel och service och den nya marknadsplatsen i Ubbarp blir ett starkt tillskott som destination för såväl kommuninvånare som besökare på genomresa, säger Lena boberg, vd ICA Fastigheter. 
Butiken tog cirka ett år att bygga och öppnade våren/försommaren 2018. 
 

Ny cirkulationsplats och infart till vår marknadsplats

Fastigheten utanför Ubbarp har på lång sikt ett bra läge. En utbyggnad av riksväg 40 till motorväg mellan Borås och Ulricehamn är påbörjad och hela sträckan beräknas vara färdigbyggd sommaren 2018. Vårt nya läge i Ubbarp får därmed utmärkt tillgänglighet och ligger intill den nya motorvägsavfarten till Ulricehamn, en liten bit in på vägen mot Falköping. Trafikverket bygger även en rondell i anslutning till vår marknadsplats för lättare infarter till våra butiker samt grannar som McDonalds och Statoil. I den nya utformningen ingår även gång- och cykelstråk, hästpassage samt nya busshållplatser i höjd med marknadsplatsen. Ombyggnationen ökar såväl trafiksäkerheten som tillgängligheten till vår marknadsplats och beräknas starta i april 2017 för att ta cirka sex månader.

Nya arbetstillfällen

Tack vare den nya butiken skapas upp till 100 nya arbetstillfällen i Ulricehamn som ska ansvara för driften av butiken.

Arbetet med att konvertera Kvantum till Supermarket påbörjas direkt efter att Maxi ICA Stormarknad i Ulricehamn har öppnat. Supermarket-butiken kommer att vara öppen under hela ombyggnadstiden, och en handlingsplan tas fram för att säkerställa att planeringen startas upp i god tid innan ombyggnaden påbörjas.

Hållbar energi

Projekt för geotermisk värme och kyla

En livsmedelsbutik är en komplex temperaturmässigt miljö. Sedan en tid har ICA Fastigheter ett projekt kring inomhusmiljö för nya butiker med syfte att dra nytta av både värmen och kylan på ett smartare sätt samt att kombinera det med en hållbar geotermisk lösning.

Läs hela artikeln

Nyheter om Ulricehamn

7 juni 2018

Nu har ICA Maxi Ulricehamn slagit upp dörrarna

Den 5 juni 2018 var det äntligen dags för nya ICA Maxi i Ulricehamn att slå upp dörrarna för boende och besökande i Ubbarp med kring nejd. Klockan 10 på förmiddagen invigdes butiken av kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson och ICA-handlare Calle Prammefors.

21 mars 2017

IDag togs första spadtaget för Ubbarbs nya marknadsplats i Ulricehamn

- Vi på ICA Fastigheter är mycket glada för samarbetet med Ulricehamns kommun som möjliggör att vi tillsammans kan utveckla Ulricehamn som stad. Stadskärnan får mer plats för ytterligare handel och service och den nya marknadsplatsen i Ubbarp blir ett starkt tillskott som destination för såväl kommuninvånare som besökare på genomresa, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter

Fakta Ubbarb

Ny marknadsplats i Ulricehamn

Ort: Ubbarp, Ulricehamn kommun

FASTIGHETSBETECKNING: Ubbarp 8:20

Yta: Byggytan för ICA-butiken är 5 700 kvm och för Goda Grannar 3 650 kvm

hyresgäster: ICA Maxi, Apotek Hjärtat, Elgiganten 

PROFIL ICA-butiken: Maxi ICA Stormarknad med handlare Calle Prammefors

närliggande grannar: Cirkel K och McDonalds (ej hyresgäster till ICA Fastigheter)

Innehåll: En ny marknadsplats med bra tillgänglighet utanför Ulricehamns stadskärna, för en enklare vardag. 

Miljöprofil: Miljöbyggnad Silver. Här implementeras geoenergi för både värme och kyla. 

Byggstart: 21 mars 2017

Invigning: 5 juni 2018

Läs mer: ICA Maxi Ulrichamns hemsida

Visa hela informationen Dölj informationen
Dela