NYBYGGNADSPROJEKT

Ett större och mer tillgängligt ICA Supermarket växer fram i Leksand

ICA Fastigheter har förvärvat mark och erhållit bygglov för ett nytt ICA Supermarket vid norra infarten till Leksand. Här bygger vi för framtiden med hållbarhet i fokus. I samband med förvärvet kommer vi därmed lämna vårt inhyrda läge för nuvarande ICA Supermarket Mårtas i centrum.

Nytt, bättre geografiskt läge

I takt med att Leksand kommun och dess invånare växer efterfrågas en större och mer tillgänglig marknadsplats. ICA Fastigheter är glada att kunna meddela att vi har förvärvat mark och fått bygglov för en helt ny, större Supermarket-butik. Den nya butiken kommer att ligga vid norra infarten från riksväg 70 till Leksands centrum, cirka 900 meter nordost om nuvarande butik i centrum. I och med förvärvet kommer vi därmed lämna vårt inhyrda läge för nuvarande ICA Supermarket Mårtas i centrum och satsa på ett egenägt läge.

Det nya geografiska läget har en betydligt bättre tillgänglighet oavsett om man åker med bil eller buss, vilket kommer göra den nya butiken till en mötesplats för Leksandsbor. Totalytan på den nya fastigheten som byggs kommer att vara cirka 1977 kvm. Detta möjliggör för butiken att ha ett ännu större utbud av varor och kunderna kommer kunna göra sina mat- och dagligvaruinköp enkelt och bekvämt på ett och samma ställe. Utöver ICA Supermarket kommer även Apotek Hjärtat flytta in i bygganden och en stor parkering anläggas på fastigheten.

Karta över det nya geografiska läget.

Hållbarhet i fokus

Ett hållbart bygge är ett stort fokus i projektet och det satsas bland annat på solceller, fjärrvärme och cerifiering i Miljöbyggnad Silver, i samband med det lokala förankrandet.

- Vi tänker satsa stort på hållbarhet och jobbar för så lågt klimatavtryck som möjligt genom hela byggprocessen och bland annat bygga med till största delen trästomme, träpanel och grön betong. Fastigheten kommer certifieras i Miljöbyggnad silver. Vi vill att byggnaden ska andas Dalarna och Leksand så därför kommer vi ha Leksandbandet i träpanelen och måla fasaden i falurödfärg, säger Marie Brandstedt, projektledare, ICA Fastigheter. 

Vad händer nu?

Det första spadtaget togs den 16 april 2024 och butiken beräknas invigas sommaren 2025. Vad som kommer att hända med den nuvarande fastigheten i centrum är ännu ej fastställt.

Bild från fastigheten i mars 2024.

Bild från fastigheten i mars 2024.

FAKTA

Fastigheten i korthet

OMRÅDE: Norra infarten till Leksand från riksväg 70

ADRESS: Limsjöänget 9

KOMMUN: Leksand kommun

YTOR: Totalyta ca 1977 kvm

INNEHÅLL: ICA Supermarket-butik, Apotek Hjärtat samt stor parkering

BUTIKSPROFIL: ICA Supermarket

HANDLARE: Malin och Christer Rusk

MILJÖPROFIL: Miljöbyggnad Silver

FÖRSTA SPADTAGET: 16 april 2024

PLANERAD INVIGNING: Sommaren 2025

HYRESGÄST: ICA Sverige

FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB

Dela