Spadtag | 13 november 2018

Här tas det första spadtaget för ny butik och apotek i Trosa

På förmiddagen den 12 november togs det första spadtaget för den efterlängtade ICA Kvantum-butiken och Apotek Hjärtat i Trosa. Det var en trevlig skara människor som samlats för att se handlarsystrarna Jennie och Linda och Trosa kommuns näringslivschef tillsammans med ICA ta det första signifikanta spadtaget. Så väl gamla trotjänare i personalstyrkan som media fanns också på plats för att se lokalhistoria skrivas.

Trosa är en liten men starkt expanderande kommun på 13 000 invånare, där intresset för både lokal mat och råvaror står Trosaborna nära. Nu när det första spadtaget har tagits för att ge rum till en helt ny ICA-butik blir det naturligtvis en händelse som påverkar hela samhället. I framtiden kommer butiken kunna erbjuda ett större kunderbjudande genom bredare sortiment för att möta kundernas efterfrågan. Med den nya butiken kommer vi skapa fler och bättre parkeringsmöjligheter samt säkrare tillfarter för både kunder och varutransporter. Utöver den nya Kvantum-butiken får platsen även ett Apotek Hjärtat i anslutning till Trosas vårdcentral och en mindre restaurangdel där kunder kan sitta ner och äta. 

Innan spadarna sattes i sandhögen talade varje representant kring sina visioner för den nya platsen. Linda Steiner, som är en av handlarna, lyfte upp ICA-butikens oerhört viktiga roll som en stor arbetsgivare på orten. Tack vare den utökade butiken och nya apoteket kommer nu fler människor kunna erbjudas en arbetsmöjlighet i Trosa. Många är de ungdomar som får sitt första sommarjobb eller första fasta anställning i deras ICA-butik, vilket är en möjlighet för butiken att ta ett större samhällsansvar.

Till smattrande kameror kastades sedan sanden högt i luften då grävarna Catrine Axelsson, chef projekt- & affärsutveckling ICA Fastigheter, Jan Oldebring, etableringsdirektör ICA Sverige, Jonas Ivervall, näringslivschef Trosa kommun och Kent Eriksson, byggentreprenör Uppdragspartner och ICA-handlarna Jenni Steiner och Linda Steiner äntligen symboliskt fick starta byggprojeket. 

- Den här spaden spar jag som minne,

sa framtida Kvantum-handlaren Linda Steiner när ceremonin var klar.

Så här ska butiken byggas - och rivas

Både ny och gammal butik, men i olika etapper.

Markarbetet på platsen har redan startat då ett bärlager av sten som ska lyfta upp och jämna ut marknivån har fraktats dit. Redan i nästa vecka börjar pålningen av marken och då kommer bygget att dra igång på riktigt. ICA Kvantum-butiken blir på cirka 3 500 kvadratmeter och goda grannen Apotek Hjärtats yta blir ungefär 200 kvadratmeter. I anslutning till den nya butiken kommer det även finnas en praktisk drive-thru för e-handelsbeställningar. 

 

Den nya byggnaden kommer att uppföras intill befintlig Supermarket-butik, som ska rivas när den nya står färdig. Tack vare etappindelningen ger det en god möjlighet för butiken att ha öppet som vanligt under hela byggnationen. Projektet förväntas vara klart under hösten 2019 då stor invigning kommer ske.

 

När invigningsyran lagt sig startar rivningsarbetet för den nuvarande butiken. Det kan tyckas märkligt att riva en butik som varje dag besöks av så många människor, men förarbetet visade tydligt att en ytterligare utbyggnad skulle innebära så stora åtgärder och många tekniska ingrepp att det var en bättre lösning att bygga en ny modern fastighet med stort hållbarhetsfokus.

Projektets hållbarhetarbete

Ett projekt med ambitiöst hållbarhetsfokus

Projektet i Trosa har ett ambitiöst hållbarhetsmål med stort fokus på miljöanpassade lösningar. Butiken ska byggas och certifieras enligt systemet Miljöbyggnad Guld. Platsen ska anpassas för att locka fler att cykla och gå till butiken genom fler cykelparkeringsplatser än tidigare samt genom tydliga cykel- och gångstråk. För medvetna bilisterna adderas ett halvt dussin laddstolpar för bilar med el- och hybridladdning.

ICA Fastigheter tittar ständigt på smarta lösningar för energieffektivisering av våra anläggningar. Byggnaden i Trosa kommer använda sig av geoenergi som energialternativ, där både butikens värme och kyla kommer kunna utvinnas från underjorden på ett både klimatsmart och ekonomiskt sätt.

Läs också: Nu är första spadtaget taget för Maxi ICA Stormarknad Bålsta

Hållbar energi i nya butiken

Vad innebär geoenergi?

Och hur använder vi geoenergi på smarta sätt i våra ICA-butiker?

Läs mer om geoenergi hos ICA Fastigheter
Dela