ICA-butik i nytt läge

Nygammalt vid Telefonplan

Vid Telefonplan i södra Stockholm, äger ICA Fastigheter en del av den nybildade tredimensionella fastigheten Timotejen 29. Fastigheten ligger i gatuplan med anslutning till det som tidigare var LM Ericssons gamla personalmatsal vid huvudkontoret. Genom vår ICA Supermarket-butik vill vi ge alla som bor och verkar i området tillgång till god mat och service i det nya spännande område som nu växer fram vid Ericssons gamla kontor.

EN NY MODERN ICA SUPERMARKET-BUTIK har öppnat i LM Ericssons gamla personalmatsal på Tellusborgsvägen vid Telefonplan i Stockholm.  

Butiken ligger i den södra delen av området Telefonplan, cirka 500 meter från tunnelbanestationen, i stadsdelen Västberga, med god tillgänglighet till E4/E20. Inom området finns ett flertal befintliga byggnader, bland annat den så kallade Tellusanläggningen uppförd som kontors- och laboratoriebyggnader för LM Ericsson.

ICA-butiken har en yta på cirka 2 100 kvadratmeter med tillhörande garage på 900 kvadratmeter som är under uppbyggnad. Entré till butiken sker från Responsgatan, medan varutransporter till matvarubutiken sker från den nya kvartersgatan som löper parallellt med Södertäljevägen.

Snabbväxande populärt område

Stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen är en redan omtyckt stadsdel som utvecklats mycket de senaste tio åren. 2017 fick Telefonplan en ny detaljplan och utöver livsmedelsbutik och annan handel, planeras i området bland annat byggnation av en mängd bostäder, förskolor, caféer, kvartersparker och företagslokaler.  

Telefonplan är populärt bland barnfamiljer som vill leva nära naturen men samtidigt ha nära till centrum. Yngre människor lockas även till området för den kreativa, urbana känslan, formad av bland annat Konstfack, Hyper Island och den omtyckta restaurangen Landet.

PRÄGLAT AV HISTORIEN

Ericssons fabrikslokaler växte fram under 1930-talet och anses idag som en av Sveriges mest intressanta industrimiljöer, spår från LM Ericsson avspeglar sig i byggnader och gatunamn i hela området.

Vår 3D fastighet är belägen i den gamla delen av byggnaden med de karaktäristiska blå plåtarna, intill före detta Ericssons kontor. Eftersom byggnaden är ett kulturminnesmärke har dessa blå plåtar demonteras för renovering och är nu återmonterade enligt ursprunget. 

Den moderna ICA Supermarket-butiken är belägen i LM Ericssons gamla personalmatsal, invigning skedde lagom till jul den 6 december 2017 och nu är återigen platsen fylld av god mat, liv och rörelse.

Fakta

Kring vår projekt vid Telefonplan

Fastighetsbeteckning: Timotejen 29
Adress: Tellusborgsvägen 87
Ort: Telefonplan, Västberga
Kommun:  Stockholm
Profil: ICA Supermarket
Yta: 1 380 kvm sälj och 3 000 kvm totalt, där 900 kvm är garage
Hyresgäster: ICA Supermarket 
Kommunikationer: Platsen har god kollektivtrafikförsörjning och är beläget ca 500 meter från Telefonplans tunnelbanestation och ca 1 000 meter från Midsommarkransens tunnelbanestation.
Målgrupp: Närboende i Telefonplan och Västberga. Här finns både äldre och nyproducerade bostäder i ett expansivt område.
Invigning: Butiken invigdes den 6 december 2017

Visa hela informationen Dölj informationen

Situationsplan

    Dela