PÅGÅENDE BYGGNATION

Ett fryslager växer fram i Hacksta

I Hacksta utanför Västerås påbörjades 2022 en satsning av ett nytt högautomatiserat fryslager till ICA, faktiskt ett av Västerås största byggen just nu. Byggnaden är idag lika stor som två fotbollsplaner och är indelat i fem zoner, varav en kommer bli kontor. De flesta zonerna kommer vara nerkylda till -25 grader. I zon ett är takhöjden hela 30 meter, och i detta syrereducerade utrymme kommer verksamheten vara helt automatiserat med ett robotsystem som transporterar frysvarorna.

Vad har gjorts?

På delar av fasaden och taket har solceller installerats, som är i linje med Energistrategin för att möta ICAs mål om egenproducerad el.

- På fasaden har vi valt att montera solceller i ett mosaikmönster för att skapa liv i fasadutformningen, ett sätt att återspegla himlens olika färgskiftningar för att harmonisera med omgivningen i stället för bara en hög vit vägg, berättar Paulina Schönning, chef Logistikfastigheter, ICA Fastigheter.

Utöver solcellerna har även en vädertät byggnad, yttertak och betongplatta färdigställts, samt är kylmaskiner och syrereducerande system på plats.

Vad händer nu?

Det som pågår just nu är invändiga installationer, mezzanin-bjälkslag, montering av fasadkasetter, markarbeten samt schakt av dagvattendamm. Överlämningen av byggentreprenaden till ICA Sverige är planerad den 1 mars 2025 och till dess kommer ett flertal aktiviteter att utföras:

- Invändiga installationer
- TGW startar installation av automation i april 2024
- Start av nedfrysning planerad till januari 2025
- Sluttidsplanering gällande idrifttagande, överlämning och freeze down plan

Fryslagret beräknas vara helt färdigt under 2025 och tas i drift 2026.

 

Läs mer?

Dela