LOGISTIK

Nu gör vi mer plats för det goda - ICA utvecklar två nya lagerbyggnader på Hacksta

ICA Fastigheter och ICA Sverige investerar i två nya lagerverksamheter på Hacksta i Västerås. Spadtag för ett nytt blomlager och varuspridningspunkt på cirka 13 000 kvadratmeter togs den 31 augusti 2022, och verksamheten togs i drift hösten 2023. Dessutom växer ett nytt fryslager fram på cirka 23 000 kvadratmeter, som ligger på fastigheten mitt emot blomlagret. Spadtaget för fryslagret togs den 14 november 2022 och bygget beräknas vara klart under 2025. De två nya lagren är viktiga investeringar för att främja tillväxten av både nuvarande och framtida sortiment

ICA Fastigheter äger sedan tidigare sex stycken logistikanläggningar för att säkerställa ICA Sveriges behov av lagerkapacitet på olika strategiska punkter i Sverige. Nu utökar ICA sin verksamhet i Västerås med två nya lagerbyggnader på Hacksta.

Den största byggnaden är ett nytt högautomatiserat fryslager, med syfte att stärka ICAs varuförsörjning till butik och göra ICA än mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Den andra byggnaden är ett nytt blomlager för att möta den ökade efterfrågan av växter och blommor till ICA-butiker i Mälardalen och norra Sverige. Det nya blomlagret är tänkt att ta över delar av blomverksamheten som idag sköts från lagret i Långeberga i Helsingborg. Lagerbyggnaden ska också rymma verksamheten för spridningspunkt av varor, då nuvarande yta för varuspridningpunkten på Hacksta har vuxit ur sina lokaler. 

Nytt blomlager och större yta för ICAs spridningspunkt i Västerås

Den nya lagerbyggnaden för blommor och spridningspunkten är på cirka 13 000 kvadratmeter och har kylda ytor med olika temperaturzoner som passar växternas och varornas olika krav. Byggnaden har planerats utifrån en hög hållbarhetsprofil för att vid färdigställandet kunnat certifieras enligt miljöcertifieringen Breeam. 

Ett första spadtag för det nya blomlagret och spridningpunkten togs den 31 augusti under ledning av kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson, Anna Nyberg vd ICA Fastigheter samt Karin Björklund logistikchef DE Västerås ICA Sverige. Den nya verksamheten togs i drift under hösten 2023. ICA Fastigheter äger och förvaltar fastigheten.

Fryslagret - det första i sitt slag

Det nya lagret på 23 000 kvadratmeter är ett av de första i sitt slag där ett fryslager har en högautomatiserad lagerdriftslösning. Byggnaden planeras utifrån en hög hållbarhetsprofil för att vid färdigställande kunna certifieras enligt miljöcertifieringen Breeam. 

Lagerbyggnaden byggs på fastigheten mitt emot det nya blomlagret och har som ambition att stå färdig 2025 och tas i drift under 2026. Ett första spadtag togs den 14 november 2022. Även här var KSO i Västerås, Staffan Jansson vara en av spadtagsdeltagarna. ICA Fastigheter kommer att äga och förvalta fastigheten.

  

Ett helt nytt blomlager har byggts för att möta den ökade efterfrågan av växter och blommor till ICA-butiker i Mälardalen och Norra Sverige. Verksamheten är tänkt att ta över delar av blomverksamheten som idag sköts från lagret i Långeberga i Helsingborg.

Så här kommer ICAs olika lager vara placerade i Hacksta. 

Det tänkta fryslagret på 23 000 kvadratmeter som ska byggas med start lite senare under 2022.

LOGISTIK

Fakta kring blom- och fryslagren

Fakta nya blomlagret samt spridningspunkt

Fastighet: Saltängen 7

Ort: Hacksta, Västerås kommun

Vad: Nytt blomlager och större lokal för spridningspunkt

Yta: Cirka 13 000 kvadratmeter­.

Egenskaper: Kylda ytor med olika temperaturzoner

Miljöinitiativ: Certifiering enligt Breeam

Första spadtag: 31 augusti 2022

Invigning: Hösten 2023

Hyresgäst: ICA Sverige

Fastighetsägare: ICA Fastigheter

Fakta nya fryslagret 

Fastighet: Lillängen 2

Ort: Hacksta, Västerås kommun

Vad: Nytt fryslager

Yta: Cirka 23 000 kvadratmeter

Egenskaper: Högautomatiserad lagerdriftslösning

Miljöinitiativ: Ska certifieras enligt Breeam

Första spadtag: 14 november 2022

Invigning: Beräknas stå färdigt 2025 för att tas i drift under 2026

Hyresgäst: ICA Sverige

Fastighetsägare: ICA Fastigheter

Dela