DET RULLAR

Nu är nya spårvägen från Lund till Brunnshög invigd

I centrala Brunnshög utvecklar vi på ICA Fastigheter ett modernt och hållbart blandstadskvarter med ICA-butiken som den naturliga och livfulla mötesplatsen. Under luciahelgen invigdes den nya spårvägen i Lund, med station precis vid den kommande ICA-butiken. Spårvägen kommer på ett effektivt sätt knyta ihop centrala Lund med Brunnshög och bidra till den nya stadens tillgänglighet och puls.

Det var tänkt som ett evenemang med folkfest, något som fick styras om till en smart digital invigning som bjöd på folkfest - fast i annan form. Invigningen leddes av lundaprofilen Johan Wester som intervjuade olika personer med koppling till spårvägen och spårvägsstråket. Film från evenemanget kan ses här.

Spårvägens betydelse för nya stadsdelen Brunnshög

Mellan centrala Lund och nya Brunnshög är det cirka 5 kilometer. Den nyinvigda spårvägen är en viktig satsning för Lunds stadsutveckling, mobilitet och Brunnshögs tillgänglighet. Den 5,5 km långa linjen knyter samman Lund C med Skånes universitetssjukhus, Lunds tekniska högskola, forskningsbyarna Ideon och Medicon Village, Sony-Ericsson-området med Brunnshög samt framöver forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Spårvagnshållplatsen vid Stora torget

ICA Fastigheters blandstadskvarter är beläget vid Stora torget i Brunnshög och ligger precis i anslutning till spårvagnshållplatsen Brunnshögstorg. Hit blir det lätt att ta sig för så väl boende som besökare och vid Stora torget kommer butiker, restauranger och andra verksamheter samlas som bidrar till att göra platsen till ett levande samhällsnav.

Stora torget vid Brunnshög är bara ett av de exempel längsmed spårvägsstråket som kommer utvecklas tack vare nya spårvägen. Utmed hela sträckan planeras och förnyas stadsmiljöer med ombyggda gator och torg samt entréer som vänds mot spårvägen. Nya stadsmiljöer, bostäder och kontor ska etableras och enligt Skånetrafiken och Lunds kommun kommer det år 2050 kommer det att bo och arbeta ytterligare 50 000 människor längs spårvägsstråket.

– Det här är på många sätt historiskt. Detta är Skånes första spårvagn på nära 50 år och Lunds första spårväg någonsin, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Dela