VÅR FASTIGHETSPORTFÖLJ

Långsiktigt hållbara strategiska placeringar och samarbeten

ICA Fastigheters fastighetsportfölj innehåller butik, logistik, lager samt fastigheter och mark för framtida potentiella lägen. Vår ambition är att växa ytterligare och det gör vi både tillsammans med strategiska samarbetspartners och genom egna förvärv.

Det strategiska arbetet kring vår fastighetsportfölj på ICA Fastigheter sköts av avdelningen Strategi / Investeringar. Utifrån ett systematiskt arbete definieras årligen vilka typer av fastigheter som ska förvärvas, fortsatt ägas, utvecklas och säljas. Det gör vi för att hålla portföljstrategin uppdaterad, för att säkerställa att innehavet är det rätta och identifiera inom vilket segment vi behöver öka/minska för att optimera vår portfölj utifrån struktur, värdering och riskdiversifiering.

Portföljen innehåller idag både butiksfastigheter, logistik-, och lagerfastigheter samt en portfölj med potentiella framtida lägen, i det vi kallar Land and Property Banking.

Vad vill vi förvärva?

Vi lever just nu i ett samhälle påverkat av pandemin som både tillfälligt och permanent ändrar konsumenternas köpbeteenden och behov. Onlinehandeln har fått en snabbare knuff framåt vilket påverkar sättet som mat inhandlas och tillväxten av olika slags service och ökade behov av logistiklösningar.

ICA Fastigheters ambition är att skapa hållbara trygga samhällen, då vi vet att en ICA-verksamhet (butik eller lager/logistik) har en viktig funktion i samhället såväl nu som i framtiden. Vi utvecklar våra fastigheter och platser på flera sätt, gärna i samarbete med andra aktörer på marknaden och är måna om att säkra hela kedjan från logistikanläggningar för att säkerställa varutillförseln till butiksfastigheterna i den livfulla staden som på landsbyggden. 

Goda samarbeten skapar livfulla platser

ICA Fastigheter har goda erfarenheter från samarbete av olika slag och vi är positiva till att tillsammans med till exempel en bostadsutvecklare utveckla ett stadskvarter, där ICA Fastigheter står för ICA-butiken/avtalet och där bostadsutvecklaren utvecklar det den gör bäst. ICA-butiken skulle därefter kunna 3D-bildas och därmed stanna i ICA Fastigheters ägo. 

Höga krav på hållbarhet i nybyggnation

Alla nya fastigheter som vi utvecklar miljöcertifieras. Under 2020 har vi bland annat förvärvat tre logistik/lager fastigheter som alla har miljöcertifierats antingen enligt Miljöbyggnad Silver eller enligt BREEAM. I Arendal i Göteborg förvärvade vi till exempel ett nytt e-handelslager som certifierats enligt BREEAM Outstadning. Att bygga hållbara fastigheter är viktigt för oss. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete >>

Den här typen av fastigheter är vi intresserade av:

Dela