VÅRA MARKNADSPLATSER

Miljöexperimentet ICA Kvantum Sannegården

Butiksverksamheten är den del i ICAs kedja som genererar störst andel  utsläpp av kända växthusgaser och därför prioriteras arbetet med att minska påverkan inom det området. Inspirerad av det nya bostadsområdet Sannegården ville vi där skapa framtidens mer klimatanpassade ICA-butik som samtidigt ge invånarna en riktig matbutik med färskvaror i fokus.

Sannegården är en älvnära nybyggd stadsdel i centrala Göteborg (Norra älvstranden - Lindholmen). Här bor och verkar den moderna människan och familjen, som vill bo med närhet till havet med närhet till fritidsbåt eller pendlar med kollektiv båttrafik, service och kommunikationer. Bostäderna ligger nära Chalmers och Science park Lindholmsparken och ICA Sannegården har blivit en naturlig plats för samtliga i området att handla och mötas.

Det var i början av 2010 som ICA Fastigheter satte spaden i marken med målet att skapa ett nytt handelsområde med en modern ICA butik för det nyetablerade området.

Vårt mål var att ICA-butiken samtidigt skulle bli framtidens- och vår mest energieffektiva butik hittills, ICA Kvantum Sannegården.

Genom olika verktyg lyckades vi med målet med en energieffektivisering på 40 % jämfört med en likvärdig ICA Kvantum som byggts fem år tidigare. Bland annat monterades 150 kvadratmeter solceller på taket som bidrag till att använda förnyelsebar energi.

Marknadsplatsen stod färdig i oktober 2010 och är en trevlig mötesplats för områdets invånare. Här finns Goda Grannar med verksamheter som ger god service i vardagen, så som apotek, bageri, gym och blomsterhandel. Handelsplatsen certifierades under våren 2012 till en Green Building. 

Dela