VÅRA MARKNADSPLATSER

Kronholmens handelsplats

2011 etablerade ICA Fastigheter handelsplatsen på Kronholmen i centrala Härnösand, med en ICA Maxi-butik som utgångspunkt och intilliggande Goda Grannar så som Apotek Hjärtat, Intersport och Sibylla. 

 

Bra läge med utmärkt kollektivtrafik 

Marknadsplatsen har ett bra läge nära Folkets Park, invid E4 med god synlighet och bra tillgänglighet för att enkelt svänga av och parkera på den generösa parkeringsplatsen.  

 

Kronholmens handelsplats ligger i ett bra kollektivtrafikläge med närhet till stationens resecentrum. Ett antal busslinjer trafikerar området och tillsammans med gång- och cykelvägar är området lättillgängligt för den som inte är bilburen.

 

En plats med många kvaliteter

Området har stor utvecklingspotential med sitt centrumnära läge, vilket medför många kvaliteter. Kommunen har tidigare gjort utredningar och ett visionsprogram för Kronholmen med parker och gångstråk, bostäder, kontor och ytterligare handel. Området ligger centralt och har kollektivtrafik, vattenkontakt, service och handel men ändå i en småskalighet med en attraktiv historisk miljö med kulturellt värdefulla trähusbebyggelse. 

 

Ledig butikslokal 

Nu utvecklar ICA Fastigheter handelsplatsen ytterligare och välkomnar nya grannar som nu har ett unikt tillfälle att påverka planlösningen utifrån sin verksamhet.

SÄKRA ETT LÄGE I TOPPKLASS

Ledig loklal på Kronholmen.

Bli en God Granne till ICA på Kronholmen - ett stadsnära område i Härnösand med både kultur och handel. Hör av dig om du också vill säkra ett läge i toppklass!

Läs mer om vår lediga lokal
Dela