VÅRA MARKNADSPLATSER

Köpkvarteret Flottiljen – Där vardagsservice möter volylmhandel

Flottiljen Köpkvarter är en del av den nya Barkarbystaden i Järfälla kommun, norr om Stockholm. När området är färdigbyggt kommer det att finnas 18 000 nya bostäder, 140 kvarter, 10 000 nya arbetsplatser, nydragen tunnelbana med station och ett sprudlande stadsliv – utöver den handel som redan finns idag.

Som hjärtat i Barkarbystaden är Flottiljens Köpkvarter ett lokalt närservice centrum och en mötesplats som utgör länken mellan Barkarby handelsplats storskaliga volymhandel och den framväxande stadsdelen Barkarbystaden.  

Platsen är central och lättillgänglig för både långväga besökare och boende runt hörnet, det är en plats där människor träffas, tränar, handlar och utför sina ärenden på. Köpkvarterets breda sortiment ska underlätta besökarnas vardag - oavsett behov.

Social service i ett handelskvarter

Vi vill att vårt köpkvarter ska genomsyras av omtanke för de boende i Barkarbystaden, och även innehålla vård och omsorg. Därför har vi valt att etablera både BVC, en vårdcentral och ett gym här.

För att möta olika målgruppers behov och efterfrågan har handelsplatsens innehåll anpassats med noga utvalda hyresgäster. Maxi-butikens stora urval i kombination med hyresgäster som Apotek Hjärtat, Systembolaget, Webhallen, Tele2, Hemtex och Grekiska Kolgrillsbaren gör platsen uppskattad av besökarna.

Goda kommunikationer 

Närheten till E18 och E4 gör tillgängligheten god och om några år kommer tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg kommer att stanna på Barkarby station/Stockholm Väst och byggnation för tunnelbanans utbyggnad till Järfälla är i full fart där Barkarbystaden får en egen station. 

Flottiljen, erbjuder idag ett välkomnande köpkvarter som är en plats där människor bor, möts och verkar med tillgång till handel, service och vård.

ICA Fastigheter är stolta över att skapat ett unikt köpkvarter med nöjda kunder och hyresgäster. Ett bevis för det är nomineringen som Bästa handelsplats, som Flottiljen nominerades till under hösten 2015 av NCSC Retail Awards.

HÅLLBARHET

2 800 kvm solceller på ICA Maxi Barkarbystaden

Under juni och juli månad 2017 uppfördes en cirka 2 800 kvm stor solcellsanläggning på ICA Maxi Barkarbystaden. Anläggningen förväntas producera cirka 230 000 kWh per år vilket skulle kunna förse cirka 45 villor med hushållsel årligen.

PLANERNA FÖR OMRÅDET VID FLOTTILJEN

Så ska Barkarbystaden växa fram

Fram till 2030 ska det byggas 140 kvarter med 18 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser i Barkarbystaden i närheten av Flottiljen. Det ska bli en levande, intressant och karaktärsfull stadsdel där människor bor, verkar, handlar och trivs. De speciella platser som redan finns i Barkarbystaden – hangaren, bergrummet och landningsbanan – ska tas tillvara och göras till spännande platser som människor vill besöka. Tunnelbana ska byggas fram till området, liksom station för pendel- och fjärrtåg, där bygget redan är i full gång. Läs mer om hur platsen kring Flottiljen ska växa på Järfälla kommuns sida för Barkarbystaden.

Barkarbystadens hemsida
    Dela