Mobilitet ett engagerade ämne under 2019

  Mobilitet är ett ord som diskuteras dagligen hos såväl kommuner som fastighetsutvecklare. När vi summerar 2019 noterar vi att det var ett ämne som vi pratat lite extra om under året både i Almedalen och under Business Arena. För att få svar kring ämnet gjorde vi därför en liten undersökning bland våra besökare under mässan som finns summerad här.

  När ICA Fastigheter bygger eller vidareutvecklar våra platser är god mobilitet en förutsättning för att platsen med dess kund- och varuflöden ska fungera och kunna utvecklas. Men vi har också insett att det inte är självklart att vi på ICA Fastigheter har full rådighet kring mobiliteten utan det behöver vara ett gott samarbete mellan grannfastighetsägare eller kommun.

  Under våra diskussioner med samarbetspartners sägs det att mobilitet är diffust och svårpåverkat. Under Almedalen hade vi därför rundabordssamtal med branschkollegor i ämnet för att komma vidare gemensamt. Även under Business Arena i Stockholm pratade vi mobilitet och passade på att göra en liten undersökning genom att fråga ”Vad är mobilitet för dig?”.

  Hur upplevde besökarna att mobilitet var?

  Av de 80 svar som lämnades in skriftligen i montern fanns tre utmärkande huvudspår. Mobilitet är kopplat till den personliga friheten, ansåg hela 23 procent, medan rörelse och att kunna röra sig, eller som någon skrev ”Always on the move”, var mobilitet för 19 procent. I vissa fall var också rörelse och frihet starkt sammanlänkade. Det tredje utmärkande spåret var kopplat till de tre orden snabbt, effektivt och lätt, som motsvarade 14 procent av svaren där många poängterade att det ska vara effektivt och lätt att kunna ta sig från punkt A till B utan hinder.

  Det var inte så många som kopplade ihop mobilitet med hållbarhetsperspektivet och inte heller hade digitalisering i åtanke som ett verktyg för förbättrad mobilitet. Det var också tydligt att svaren under Business Arena fokuserade på mobilitet utifrån det egna jaget och inte alls för större besöksflöden genom kollektivtrafik eller för varor/gods.

  Tacksamma för goda insikter från fastighetsbranschen

  ICA Fastigheter upplever att olika mobilitetsfaktorer måste finnas och samspela när vi skapar nya platser, vilket är något vi arbetar aktivt med. Vi har som målsättning att alltid samarbeta med platsernas kommuner och grannar för att tillsammans skapa de bästa förutsättningar kring våra platsers infrastruktur. Vi tackar för värdefulla insikter från Stockholms fastighetsbransch och tar dem med oss under fortsatt arbete 2020 och önskar en God Jul och gott nytt år! 

  Tävling med chans att vinna en mobilitetsfaktor

  För att skapa ytterligare engagemang i frågan hade vi en tävling där de deltagande hade chansen att vinna en given mobilitetsfaktor: en cykel om de svarade på frågan ”Vad är mobilitet för dig?”

  Utifrån ambitionen att skapa trivsamma, livfulla och hållbara platser kring våra ICA-butiker där god mobilitet är en förutsättning bedömde vi att några faktorer behövdes finnas med i ett vinnande svar; trivsel, hållbarhet, flexibel förflyttning av besökare men även av våra varor. Det svar som bäst stämde överens med dessa var därför Emelie Sundberg från Rejlers Sverige AB:

  ”Öka trivsel med mobilitet. Anpassa transporter och resor, inom de kommande närmsta åren utan att klimatmålen spricker. Möjlighet för människor att transportera sig själva och gods på ett snabbt effektivt och miljövänligt sätt.”

  Vi säger ett stort grattis till Emelie som därmed vinner den treväxlade cykeln från Kronan.

  Dela