NYHET

ICA Fastigheter förvärvar logistikbyggnad i Göteborg

ICA Fastigheter förvärvar logistikfastigheten Arendal 13:3 i Göteborg för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 290 MSEK. Tillträde planeras till oktober 2020 i samband med projektets färdigställande.

En 17 000 kvadratmeter stor logistikbyggnad i Arendal

Fastigheten är belägen i Arendal Green Park i Göteborgs hamn och här utvecklar NCC och ICA tillsammans ett nytt e-handelslager. Byggnaden är under uppförande och har en total area om cirka 17 200 kvadratmeter där hyresavtal för hela arean tecknades och kommunicerades mellan NCC och ICA Sverige i april 2019.

Lagret kommer att förse ICA-butikernas kunder med hemleveranser sju dagar i veckan. När lagret öppnar, vilket beräknas ske i slutet av 2020, kommer det att ha cirka 100-150 anställda, men på sikt kan det bli över 500 medarbetare. 

-Förvärvet är i linje med ICA Fastigheters strategi att skapa en infrastruktur för ICAs logistik och e-handel. Arendal är ett strategiskt viktigt läge och kommer göra det enklare och mer effektivt för ICA-butikerna att även i Göteborg samordna plock och leverans i ett gemensamt e-handelslager, säger Lena Boberg, vd för ICA Fastigheter.

Bolagsförsäljning på cirka 290 miljoner kronor

Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 290 MSEK. Tillträde planeras till oktober 2020 i samband med projektets färdigställande.

Fastigheten certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM Excellent.

Dela