ICA Fastigheter förvärvar en 17 000 kvadratmeter stor logistikbyggnad i Göteborg

  ICA Fastigheter förvärvar logistikfastigheten Arendal 13:3 i Göteborg för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 290 MSEK. Tillträde planeras till oktober 2020 i samband med projektets färdigställande.

  Fastigheten är belägen i Arendal Green Park i Göteborgs hamn och här utvecklar NCC och ICA tillsammans ett nytt e-handelslager. Byggnaden är under uppförande och har en total area om cirka 17 200 kvadratmeter där hyresavtal för hela arean tecknades och kommunicerades mellan NCC och ICA Sverige i april 2019.

  Lagret kommer att förse ICA-butikernas kunder med hemleveranser sju dagar i veckan. När lagret öppnar, vilket beräknas ske i slutet av 2020, kommer det att ha cirka 100-150 anställda, men på sikt kan det bli över 500 medarbetare.

  -Förvärvet är i linje med ICA Fastigheters strategi att skapa en infrastruktur för ICAs logistik och e-handel. Arendal är ett strategiskt viktigt läge och kommer göra det enklare och mer effektivt för ICA-butikerna att även i Göteborg samordna plock och leverans i ett gemensamt e-handelslager, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

  Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 290 MSEK. Tillträde planeras till oktober 2020 i samband med projektets färdigställande.

  Fastigheten certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM Excellent.

  Dela