NYHET

Christina Hambäck lämnar ICA Fastigheter

Christina Hambäck, chef Strategi och Projektutveckling, lämnar ICA Fastigheter den 31 oktober för en roll som vd på Qarlbo Property.

 I samband med att Christina slutar blir Magnus Hjelmberg tillförordnad chef Strategi och Affärsutveckling.

 -Christina har lett ICA Fastigheters strategiska förflyttning under tre transaktionsrika år och jag önskar henne varmt lyckat till i hennes nya roll. Under Christinas styrning har ICA Fastigheter bland annat bildat våra två samägda bolag, Trecore Fastigheter och Delcore Fastigheter, vilka har varit av stort strategiskt värde för ICA Gruppen, säger Mattias Lundgren, tf vd ICA Fastigheter. 

Dela