Våra marknadsplatser | 31 januari 2018

Goda samarbeten med kommuner för att skapa trivsamma familjedagar på våra marknadsplatser

Kommuner och handelsplatser har ofta samma intention - att skapa interaktion och vitala möten på platser där besökarna ofta vistas. Vad skulle hända om dessa två aktörer kombinerade sina intressen? Följ med oss till Barkarbystaden och Stenhagen där vi testat evenemang tillsammans med kommunerna.

vi på ICA Fastigheter arrangerade i september förra året familjedagar på våra marknadsplatser Flottiljen Köpkvarter i Barkarbystaden och Stenhagen Centrum i Uppsala. I båda fallen engagerade sig respektive kommun.
Kommunerna hjälpte till att skapa ytterligare programinnehåll och till att nyttja marknadsplatserna som arena för de besöksflöden som lockas till platsen.  

September är evenemangens tid, ofta i form av höst- och skördemarknader, lokala festivaler eller shoppingevent, som livar upp innan regn- och rusksäsongen tar över. Arrangören är så väl kommuner, som vill skapa en gemensamhet i samhället, som handelsplatser, som vill locka besökare en lönehelg. Båda med intentionen att skapa interaktion och vitala möten på platser där besökarna ofta vistas.

Vad skulle hända om dessa två aktörer kombinerar sina intressen? I Barkarbystaden och Stenhagen testade ICA Fastigheter på evenemang tillsammans med kommunerna, vi berättar hur det gick!

Familjedag med besök av kommunal Bomässa

I Barkarbystaden var det Flottiljen Köpkvarter som arrangerade en stor familjedag med aktiviteter för både stora och små. Då Barkarbystaden växer varje dag var syftet med denna dagen att visa upp Flottiljen köpkvarter som en trivsam mötesplats i lokalsamhället för både boende och besökare.

Att välja bland fanns allt från hoppborg, ansiktsmålning, ballongfigurer och smurfar, till modevisning och live musik. FAmiljedagen är ett årligt evenemang och liksom föregående år gjorde Järfälla kommun en förfrågan om att delta på familjedagen. Denna gång genom en Bomässa. Utställda tält hade en konstant strid ström med besökare under dagen, där blans annat en modell visades upp som visade på hur staden ser ut idag och kommer att utvecklas framöver. Det pratades om utvecklingen kring digital 3D-teknik och på plats fanns även ansvariga från tunnelbanan och från byggbolag som just nu bygger i Barkarbystaden. Därobland Veidekke, Viktor Hanson, Peab, Ikano Bostad och BRABO.

Att Järfälla kommun tar tillfället i akt att driva en Bomässa under marknadsplatsens evenemang är ett gott exempel på hur kommunen sett hur de kan möta sina invånare där de vistas i sin vardag och dessutom genom en trevlig inramning. 

Kommuniaktör och projektledaren Pernilla Pålsson Hovsand berättar hur de fick en mycket positiv känsla av både besökare som redan bor i området och från utomstående som uttryckte att de planer på att flytta till området, och att de som kommun gärna är med även på framtida familjedagar.

Vi tycker det är jätteroligt att fastighetsägaren ICA Fastigheter genom Flottiljen Köpkvarter tar initiativ och arrangerar festligheter i Barkarbystaden. Det är bra både för att göra platsen levande och trivsam för både boende och besökare som ett utmärkt tillfälle för oss som kommun att möta och prata med boende och besökare i Barkarbystaden. Vi får en bra möjlighet att visa de planer som finns för norra Europas största stadsbyggnadsprojekt. 

Pernilla Pålsson Hovsand

Kommunikatör & Projektledare, Järfälla kommun

 

Kommunal familjedag där näringslivet bjöds in

Uppsala kommun anordnade samma dag som Flottiljen i Barkabystaden, sin årliga Stenhagens dag. Evenemanget har tidigare varit ett rent kommunalt evenemang med syfte att visa upp verksamheter så som musikskolan, kulturskolan, studieförbund och föreningsliv, men i takt med att Stenhagen växer ser ICA Fastigheter att Stenhagen centrum blir en allt viktigare mötesplats och del i vardagen för invånarna. Det var därför självklart att centrumet som marknadsplats skulle vara med under Stenhagens dag och bidra med roliga aktiviteter för hela familjen. Ett beslut som togs emot väl av Uppsala kommun, som även bjöd in andra delar av näringslivet i Stenhagen. Stenhagens dag utvidgade det här året (2017) sitt område med att ha programpunkter både i Kulturcentrumets lokaler, på torget utanför, på parkeringen och vid entrén. Att ha aktiviteter på så många platser samtidigt gjorde dagen både trevligare och mer innehållsrik för besökarna.

Stor samhällsnytta då kommuner och näringslivet samarbetar

För båda platserna blev dagen en glad tillställning för boende och besökare i lokalsamhället. Både kommunen och marknadsplatserna lyckades med sitt syfte att skapa liv och rörelse på ett positivt sätt kring platsen, med ett stimulerande innehåll. Att genomföra evenemang är både kostsamt och tidskrävande, men för de besökare som har platsen som en del av sin vardag blir det värdefullt att både fastighetsägare och kommunen engagerar sig i evenemang som visar på att deras plats är viktig och värd dess tid och möda.

På ICA Fastigheter ser vi familjedagarna som en del i att ta ett samhällsansvar och skapa platser kring våra ICA-butiker för att vara en positiv del av besökarnas vardag. 

 

 

 

    Dela