hållbarhet

Digital innovation för effektiva och hållbara byggnader

ICA Fastigheter lägger grunden till framtidens hållbara byggnader med hjälp av digital innovation.

ICA Fastigheter lägger grunden till framtidens hållbara byggnader med hjälp av digital innovation. Tillsammans med programvaruföretaget Nuuka initierar ICA Fastigheter ett pilotprojekt med syfte att övervaka, analysera och förbättra energieffektiviteten i byggnaderna.

Möjligheterna med ny teknik är stora och viställer stora krav på stabilitet, säkerhet och innovativa lösningar. Med smart teknik och rätt data kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar till energieffektiva byggnader och smartare driftlösningar,

säger Johanna Löndahl, CIO, ICA Fastigheter. 

De tre byggnaderna som ingår i pilotprojektet är ICA Kvantum Hammarö, ICA Maxi Gnista och ICA Maxi Stenhagen. Piloten kommer att pågå under våren och är del i en bred och långsiktig satsning på digital innovation inom ICA Fastigheter.

 

29 Januari 2018

Dela