Karriär | 16 maj 2017

Träffa ICA Fastigheters IT-chef Johanna Löndahl

På själva IT-chefens dag tog vi dagen till ära för ett samtal med Johanna Löndahl, ICA Fastigheters chef för verksamhetsutveckling och IT, för att prata mer om digitaliseringen i fastighetsbranschen och värdet av så kallade uppkopplade fastigheter.

Vad innebär din roll som Chef verksamhetsutveckling och IT på ICA Fastigheter?

-          Det är en bred roll! Vi är ett relativt litet bolag som växer och förändras och då är det viktigt att hitta lösningar och IT-stöd som kan göra alla medarbetares vardag enklare.  Samtidigt är vi en del av ICA Gruppen och får många fördelar av tillhöra en så stor koncern när det kommer till IT-sidan. Det är verkligen en jätterolig roll!

Hur har digitaliseringen förändrat fastighetsbranschen?

-          Inte jättemycket ännu, men det är otroligt mycket på gång. En stor fråga som branschen slåss med är IT-säkerhet. Kunskapen om IT-säkerhet är generellt sett låg i branschen idag, men vi på ICA är dock väldigt starka när det gäller säkerhetstänket. Det har vi på ICA Fastigheter stor nytta av nu när vi strax börjar utrullningen av våra uppkopplade fastigheter. Då följer nämligen stora krav på IT-säkerhet i och med att allt fler system kopplar upp sig mot internet.

Ja, berätta om projektet med uppkopplade fastigheter och vilket värde det ska tillföra!

-          Vi genomför just nu ett pilotprojekt där vi kopplar upp våra fastigheter mot system för att i realtid kunna skicka information. Det stora värdet med uppkopplade fastigheter är att vi kommer att kunna sänka kostnaderna för värme, el och ventilation för våra handlare.  Vi kommer även att få möjligheter att utveckla tjänster och produkter som gör oss mer proaktiva, som att få förslag på åtgärder innan fel uppstår. 

Läs också: I gränslandet mellan byggprojektledare och  IT-utvecklare

Om Johanna

Namn: Johanna Löndahl

Ålder: 43

Familj: Man (som jobbar på ICA) och son

Roll: Chef verksamhetsutveckling och IT / CIO

Bakgrund: Utbildad systemvetare (och turistledare en gång) har jobbat på ICA sedan 1998. På ICA har jag framför allt jobbat inom IT och projektledning både som assistent, controller och projektledare. Jag har jobbat på både ICA Sverige och ICA Gruppen innan jag hittade hem till ICA Fastigheter!

Dela