hållbarhet

Trygghet och säkerhet centralt i ett hållbart stadsbyggande

Sedan 2016 är ICA Fastigheter med och driver arbetet med BoTryggt 2030 tillsammans med den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige. Ett projekt som syftar till att bygga hållbara bostadsområden där människor känner sig trygga och där brottslighet motverkas genom ett välgenomtänkt statsbyggnadsplanerande.

Vi ställde några korta frågor till Kristina Cedrins, affärsutvecklare på ICA Fastigheter som är vår projektledare i projektet. 

Vad innebär projektet BoTryggt 2030?

Det är ett projekt som drivs av Stiftelsen Tryggare Sverige. Tillsammans med forskare, arkitekter och en rad fastighets- och säkerhetsföretag är vi på ICA Fastigheter med och skapar en modell för säkrare och tryggare städer.  Vi tar bland annat fram handböcker och checklistor som skall användas i samhällsbyggandet. Det handlar om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten genom att bygga bostäder och stadsdelar som är utformade på ett sätt som ökar integrationen och möten mellan människor och därmed minskar möjligheten till brott. 

Samarbetet med BoTryggt 2030 är en viktig pusselbit i vårt arbete att utforma trygga, säkra platser – som håller nu och i framtiden,

säger Kristina Cedrins, affärsutvecklare på ICA Fastigheter

Vilka konkreta åtgärder kan skapa trygghet?

Det kan exempelvis vara god gestaltning och belysning, tydliga men mjuka gränser, mix av människor och funktioner, bra förvaltning med en tydlig avsändare och en social kontroll. Människor behöver känna sig sedda och se andra.

Vad är bakgrunden till projektet?

I flera tusen år var trygghets- och säkerhetsfrågor en viktig del av stadsbyggandet. Stadsdelar byggdes som skapade naturliga mötesplatser och därmed trygghet. På 60-talet kom sättet att planera och bygga bostäder att förändras med en större anonymitet, vilket i sin tur resulterade i både brottslighet och otrygghet.

Genom projektet BoTryggt 2030 ska stiftelsen arbeta för att samma misstag inte begås igen. Det är synnerligen viktigt då vi står inför ett behov av drygt 700 000 nya bostader. Säkerhets- och trygghetsfrågorna måste därför bli en naturlig del i byggprocessen,
 

fortsätter Kristina Cedrins.

 

30 November 2017

Dela