Så bygger vi iCA-butik och stadshus i Huskvarna

Huskvarnas Stadshus- och butiksprojekt firar ett år

Det har gått lite mer än ett år sedan det första spadtaget togs till det som ska bli Huskvarnas nya stadshus med kontor, bibliotek och en ny modern ICA Kvantum-butik i botten. Vad har hänt under året och hur ser det ut idag? Vi gör en tillbakablick för att se hur stadshuset och ICA-butiken har växt fram - från augusti till augusti.

26 Augusti 2015

Ett första spadtag på byggarbetsplatsen.

Hösten 2015

Första snön föll över byggarbetsplatsen, där gräv- och schaktningsarbetet var i full gång.

Februari 2016

Grund satt och första planet rest.

April 2016

Maj 2016

Augusti 2016

Huskroppen börjar få sin fulla form.

Augusti 2016

Kylrum för ICA-butiken växer fram.

Augusti 2016

Vy från taket.

Februari 2017

Glasade fasader växer fram.

Mars 2017

Butiksentréer är klara, premiär den 29 mars 2017!

Vår vision

Så här ska byggnaden se ut när den är klar.

Dela